Scroll down

Alternate Text
News banner

Lancering Toolbox Mensenrechten op School

Het College voor de Rechten van de Mens heeft de toolbox ‘Mensenrechten op School’ ontwikkeld. Het speciale onderwijspakket wordt gratis aan scholen aangeboden. Docenten, schoolleiders en schoolbesturen kunnen de toolbox gebruiken om hun leerlingen kennis bij te brengen over mensen- en kinderrechten. Defence for Children zet zich in voor mensen- en kinderrechteneducatie via het Platform Mensenrechteneducatie en heeft meegedacht met het College over de inhoud van de Toolbox. De kinderrechtenorganisatie moedigt alle scholen van harte aan om de Toolbox gratis te bestellen en gebruiken op school.

Onderwijs over mensen- en kinderrechten

Mensenrechten vormen de basis voor een rechtvaardige maatschappij waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en op een volwaardige manier kan meedoen. Ook in Nederland gelden mensenrechten voor iedereen, deze spelen een grote rol in het dagelijks leven. Niet alleen thuis, maar ook op straat en op school. Een veilige en rechtvaardige samenleving is gebaseerd op gelijke kansen, respect voor verschillen en het kunnen opkomen voor de rechten en vrijheden van jezelf en die van anderen. Het is daarom belangrijk dat kinderen vanaf jonge leeftijd onderwijs krijgen over mensen- en kinderrechten.

Over de toolbox

Aandacht voor mensen- en kinderrechten zou een essentieel onderdeel van het onderwijs moeten vormen. De toolbox leert leerlingen niet alleen over hun rechten, maar maakt hun scholen daadwerkelijk mensenrechten-proof. Het biedt kaders voor gesprekken over lastige onderwerpen, zoals pesten, weerbaarheid, seksuele diversiteit, radicalisering en exclusiviteit.

Daarnaast draagt de toolbox bij aan een veilig klimaat op school waar culturele diversiteit wordt gevierd, waar iedereen erbij hoort en wordt aangemoedigd om deel te nemen aan gesprekken, oefeningen en activiteiten. Leerlingen leren door een ‘mensenrechtenbril’ te kijken en hiernaar te handelen. Scholen worden hierdoor gemeenschappen waar mensenrechten- en kinderrechten worden geleerd én in de praktijk worden gebracht. Leerlingen worden daarbij tot weerbare en actieve burgers gevormd die hun steentje kunnen bijdragen aan een rechtvaardige maatschappij.

Handvatten voor vier schooldomeinen

De toolbox is geschikt voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Het pakket bevat kant-en-klare werkvormen voor peuters tot en met achttienjarigen en tools over hoe mensen- en kinderrechten in de hele school vorm kunnen krijgen.

Binnen vier schooldomeinen worden handvatten gegeven:

1. Het schoolbeleid: de manier waarop de school wordt bestuurd en wordt geleid.
2. Omgaan met elkaar: een positief en open pedagogisch klimaat binnen de school.
3. In de klas: hoe en waarover in de klas wordt onderwezen.
4. De klas- en schoolomgeving: hoe het klaslokaal en het schoolgebouw zijn ingericht.

Meer informatie

Bestel de gratis Toolbox

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Kinderrechtenwerkboek voor kinderen gelanceerd

In 2019 vieren we op 20 november, de internationale Dag voor de Rechten van het Kind, dat het VN-Kinderrechtenverdrag 30…


Lees meer

Staat van het Onderwijs laat noodzaak kinderrechteneducatie zien

De Onderwijsinspectie heeft op 10 april de jaarlijkse Staat van het Onderwijs van 2019 overhandigd aan minister Slob voo…


Lees meer

Als kind aangifte gedaan? Doe mee aan ons onderzoek

Defence for Children doet samen met de politie onderzoek naar welke informatie jongeren nodig hebben van de politie als …


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee