Scroll down

Alternate Text
News banner

Stop de schadelijke verplaatsingen van kinderen

Voorafgaand aan het commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid op 30 maart sturen nu ook professionals uit Jeugdgezondheidszorg en Onderwijs een brandbrief naar staatssecretaris Eric van der Burg. De beroepsgroepen slaan alarm over de verhuizingen van kinderen binnen de reguliere asielopvang. Volgens hen veroorzaakt dit niet alleen onnodige ontwikkelingsschade en psychosociale problematiek bij kinderen maar is het ook een verspilling van arbeid, tijd en geld van het COA en betrokken organisaties. De toegewijde ervaringsdeskundigen pleiten voor één opvanglocatie gedurende de gehele asielprocedure en willen een stabiele, kindvriendelijke en veilige opvang voor kinderen.

Stop!

‘Stop direct met verplaatsingen van kinderen binnen de reguliere asielopvang. Stop met het beschadigen van kinderen. En werk met een nieuw asielopvangbeleid versneld toe naar één opvanglocatie in de hele asielprocedure’, aldus jeugdarts Petra de Jong.

Defence for Children is blij dat deze niet mis te verstane boodschap aan Eric van der Burg gegeven wordt door AJN Jeugdartsen Nederland, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland/Vakgroep Jeugd, LOWAN-PO, LOWAN-VO, PO-Raad en VO-Raad. Deze betrokken professionals uit de jeugdgezondheidszorg en het primair en voortgezet onderwijs zien al jarenlang dagelijks in de spreekkamer en in de klas de negatieve gevolgen van de herhaaldelijke doch vermijdbare verplaatsingen van asielkinderen. ‘Ook wij krijgen deze signalen binnen op onze Kinderrechtenhelpdesk, de vele verhuizingen tijdens de asielprocedure zijn veel te belastend voor kinderen’, zegt Sander Schuitemaker van Defence for Children.    

Kwetsbare groep

Kinderen in asielprocedures hebben net als alle kinderen in Nederland wettelijk recht op gezondheid en goed onderwijs. Ze zijn echter extra kwetsbaar: belast met ingrijpende gebeurtenissen in het land van herkomst of tijdens hun vlucht en met een asielprocedure die onzekerheid over de toekomst en angst voor terugkeer met zich meebrengt. Het aantal keren dat zij na hun komst in Nederland gedwongen worden te verhuizen, brengt hen tot stilstand of zorgt zelfs voor achteruitgang. Verhuizingen verstoren de ontwikkeling, werken demotiverend en ontmoedigend, met als gevolg een verhoogd risico op ontwikkelingsschade en psychosociale problematiek als angst, onthechting en depressie.

Verplaatsingen ontwrichten het kind en de maatschappij

Het huidige asielopvangbeleid leidt, naast de ontwrichtende schade bij asielkinderen, tot een verbazingwekkende verspilling van kostbare arbeid, tijd en geld in de zorg, het onderwijs en bij het COA. Dat heeft grote gevolgen voor het individuele kind, waar de samenleving later de prijs voor betaalt.

Staatssecretaris Eric van der Burg moet per direct stoppen met verhuisbewegingen binnen de reguliere asielopvang. Dat zal asielkinderen de veerkracht geven die ze hard nodig hebben, niet alleen tijdens de asielprocedure maar ook voor een kansrijke toekomst.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Brief van Werkgroep Kind in azc aan informateurs

Werkgroep Kind in azc, een coalitie waar Defence for Children Nederland lid van is, schreef een brief aan de informateur…


Lees meer

Defence for Children: jeugdzorgplicht gemeentes onmogelijk in gezinslocaties

Uit nieuw onderzoek van Defence for Children blijkt dat de ontwikkeling van kinderen in gezinslocaties ernstig wordt ges…


Lees meer

Vier inspecties slaan alarm over slechte asielopvang kinderen

Niet eerder sloegen vier inspecties, de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd, de Onder…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee