Scroll down

Alternate Text
News banner

Rem op gezinshereniging in strijd met kinderrechten

Al maandenlang leven asielzoekers, onder wie vele kinderen, onder erbarmelijke en mensonterende omstandigheden in de Nederlandse asielopvang. Of erger nog, in de open lucht buiten de opvang in Ter Apel. Vorige week heeft Artsen zonder Grenzen voor het eerst in haar bestaan moeten besluiten om in Nederland in actie te komen. Verschillende artsen spoedden zich naar Ter Apel, het meest zichtbare bewijs dat de ontmenselijking van vluchtelingen ook geen grenzen kent. Vrijdag sloeg de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alarm over de gezondheidssituatie in Ter Apel, waarna het kabinet met een plan is gekomen om de situatie voor de asielzoekers in de opvang te verbeteren.

Fatsoen

Minister-president Rutte kondigde na de ministerraad van 26 augustus 2022 de afspraken van het kabinet aan. Hij erkende het bestuurlijk falen dat ten grondslag ligt aan de vreselijke omstandigheden in de opvang. Hij kondigde aan dat er extra opvangplekken worden gecreëerd. Defence for Children roept gemeentes op om daar direct werk van te maken en niet te wachten op de nieuwe wet die in de maak is en voor een eerlijke spreiding onder gemeentes moet gaan zorgen. Het is nu al noodzakelijk dat er extra geschikte, kindvriendelijke en kleinschalige opvanglocaties komen.

Daarnaast legde minister-president Rutte uit dat het kabinet de door haarzelf gecreëerde problemen nu gaat oplossen door kinderen langer van hun ouders te scheiden. Gezinshereniging zal worden vertraagd, in elk geval tot 2023. Concreet betekent dit dat kinderen die in een oorlogsgebied of onder andere gevaarlijke omstandigheden leven veel langer moeten wachten om naar hun vader of moeder te mogen reizen die in Nederland een verblijfsvergunning heeft gekregen. En hetzelfde geldt voor kinderen die in Nederland een asielvergunning hebben gekregen. Ook zij zullen als het aan het kabinet ligt nu veel langer van hun ouders gescheiden blijven. De premier legde uit dat de asielinstroom hiermee op een fatsoenlijke wijze wordt ingeperkt.

Scheiding van gezinnen

De voorgestelde maatregel om gezinshereniging af te remmen is juridisch onhoudbaar. Tal van deskundigen hebben uitgelegd dat de voorgestelde beleidswijziging in strijd is met het Europees recht. Het plan is ook evident in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. In artikel 10 van het verdrag staat dat aanvragen van een kind of van een ouder voor gezinshereniging met ‘welwillendheid, menselijkheid en spoed’ behandeld moeten worden. Martin Vegter: “Wat het kabinet doet gaat lijnrecht in tegen het VN-Kinderrechtenverdrag en is evident in strijd met het Europees recht. Het kabinet weet dit zelf ook, maar desondanks stemt de gehele coalitie in met dit plan. Er is geen andere conclusie mogelijk dan dat de regering willens en wetens juridische procedures uitlokt tegen een onrechtmatige maatregel waarvan men op voorhand weet dat rechters ook zullen concluderen dat die niet toelaatbaar is.” In het regeerakkoord dat door de coalitiepartijen werd gesloten staat dat het kabinet de menselijke maat zal borgen en dat op korte termijn zal worden bezien hoe het belang van het kind beter meegewogen kan worden in de asielprocedure, daarbij rekening houdend met internationale jurisprudentie. Vegter: “De nieuwe plannen van het kabinet laten zien dat dit holle frasen zijn. De belangen van kinderen worden met voeten getreden, hoewel de strijdigheid met het Kinderrechtenverdrag en het Europees recht nu al vaststaat. En met menselijkheid heeft het langer gescheiden houden van kinderen en ouders vanzelfsprekend echt helemaal niets te maken.”

Meer informatie: 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Raad van State: staatssecretaris mag nareis familieleden niet vertragen

Vandaag heeft de Raad van State geoordeeld dat het beleid van de staatssecretaris om gezinsleden die mogen nareizen zes …


Lees meer

Nieuwe maatregelen gezinshereniging schadelijk voor alleenstaande vluchtelingenkinderen

Ongeveer tweehonderd vluchtelingenkinderen dreigen in Nederland zonder ouders op te moeten groeien door een nieuwe maatr…


Lees meer

Nederlands gezinsmigratiebeleid houdt onvoldoende rekening met rechten van kinderen

Op 13 maart en 14 maart 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie, de hoogste rechter in Europa, een tweetal …


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee