Scroll down

Alternate Text
News banner

Alarmerende situatie voor kinderen in noodopvanglocaties

Uit onderzoek van Vluchtelingenwerk Nederland blijkt dat de situatie in de noodopvang is verslechterd. In december inventariseerde de organisatie al en over het algemeen is de situatie in tijdelijke noodopvanglocaties verder verslechterd. De leefomstandigheden in de noodopvang zijn door de humanitaire ondergrens gezakt. Momenteel zijn er ongeveer 37 tijdelijke COA-noodopvanglocaties met 7000 bewoners onder wie 1500 kinderen. Kinderen verblijven hier te lang onder slechte en schadelijke omstandigheden. Veel kinderen geven aan zich niet veilig te voelen, slecht te slapen vanwege geluidsoverlast en slecht te eten. Ook zijn er geen goede speelmogelijkheden voor kinderen of aparte ruimtes waar zij huiswerk kunnen maken of tot rust kunnen komen. Daarnaast krijgen zij slecht contact met de artsen van het GZA en is er gebrek aan jeugdartsen in de noodopvanglocaties. Deze zorgwekkende signalen komen ook bij de kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children binnen. Zo laat een vader weten dat hij met zijn vrouw en dochter van zeven maanden in een kamer verblijven zonder deur of plafond. Er zijn geen plaatsen om luiers te verschonen en door geluidsoverlast lijdt zijn dochter aan slaapstoornissen.

Extra bescherming voor vluchtelingenkinderen

In artikel 22 van het VN-Kinderrechtenverdrag staat dat kinderen die asiel zoeken of erkend zijn als vluchtelingen recht hebben op bijzondere bescherming en bijstand. Zij hebben, net als alle andere kinderen, het recht op te groeien in een veilige en kindvriendelijke leefomgeving. Kinderen die verblijven in noodopvanglocaties ervaren vaak stress en angst vanwege hun onzekere toekomst. Ook moeten zij vaak van de ene noodopvang naar de andere verhuizen terwijl dit aantoonbaar schadelijk is voor hun ontwikkeling. Het VN-Kinderrechtencomité geeft in zijn aanbevelingen aan de Nederlandse regering van februari 2022 aan dat er moet worden ingezet op het realiseren van stabiele opvang en het voorkomen van de vele verhuizingen tussen de verschillende noodopvanglocaties. De huidige leefomstandigheden zijn in strijd met artikel 22 en artikel 6 van het VN-Kinderrechtenverdrag waarin het recht op ontwikkeling staat omschreven.

Sander Schuitemaker

“Zorg op korte termijn voor concrete verbeteringen voor kinderen in de noodopvang. Zorg dat zij tot rust komen en kunnen spelen. Breng zo snel mogelijk de psychosociale behoeften van deze kinderen in kaart en welke voorzieningen en activiteiten nodig zijn. En zorg ervoor dat gezinnen met kinderen zo snel mogelijk worden geplaatst in een reguliere opvanglocatie. Dus niet meer in grote noodopvanglocaties als sporthallen en tentenkampen wat hen extra beschadigt.”

Oproep aan kabinet en gemeenten

Het is de verantwoordelijkheid van het kabinet en gemeenten kinderen op de vlucht, voor oorlog of vervolging, op een fatsoenlijke manier onder te brengen. Er komen door het conflict in Oekraïne nog meer vluchtelingen naar Nederland waardoor de urgentie alleen maar groter wordt. Werkgroep Kind in azc, waar Defence for Children lid van is, dringt erop aan dat op korte termijn zichtbare verbeteringen nodig zijn, waardoor de opvang aan de minimumnormen voldoet. Verder moeten kinderen en gezinnen, nadat zij een asielstatus hebben, voorrang krijgen bij het doorstromen naar reguliere opvang of huisvesting in een gemeente waar zij mogen blijven. Op deze manier hoeven zij niet herhaaldelijk te verhuizen. Voor de lange termijn moeten gemeenten locaties voorleggen die geschikt zijn voor bewoning. Het kabinet en het COA moeten ervoor zorgen dat deze opvang kleinschalig en blijvend is, gelegen in woonwijken waardoor kinderen kunnen participeren en in nauwe verbinding staan met de omgeving. Dit draagt bij aan de leefbaarheid, het welzijn en de integratie.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Defence for Children: jeugdzorgplicht gemeentes onmogelijk in gezinslocaties

Uit nieuw onderzoek van Defence for Children blijkt dat de ontwikkeling van kinderen in gezinslocaties ernstig wordt ges…


Lees meer

Vier inspecties slaan alarm over slechte asielopvang kinderen

Niet eerder sloegen vier inspecties, de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd, de Onder…


Lees meer

Stop de schadelijke verplaatsingen van kinderen

Voorafgaand aan het commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid op 30 maart sturen nu ook professionals uit Jeugdgezond…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee