Scroll down

Alternate Text
News banner

Raad van State: Nederland mag vluchtelingen met verblijfsstatus in Griekenland niet zomaar terugsturen

Op 28 juli heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan in de asielzaken van twee Syrische vluchtelingen die in Griekenland een verblijfsvergunning hebben. Omdat houders van een verblijfsvergunning in Griekenland aan hun lot worden overgelaten en op straat moeten overleven, waren zij uit Griekenland weggegaan en naar Nederland gekomen om hier opnieuw asiel aan te vragen. De Raad van State oordeelt nu dat Nederland hen niet zomaar mag terugsturen naar Griekenland vanwege de onmenselijke omstandigheden waarin zij daar zullen komen te verkeren. Defence for Children is verheugd over de uitspraak. Deze is van groot belang voor alle vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen en aan wie eerder in Griekenland een status werd verleend.

Opvang Griekenland slecht

De staatssecretaris had de asielaanvragen van de vluchtelingen niet-ontvankelijk verklaard, omdat Griekenland hen al internationale bescherming had geboden. Zij brachten daar tegenin dat de situatie in Griekenland zodanig slecht is dat zij daar niet naartoe konden terugkeren. De Raad van State is dat met hen eens. Zij overweegt daarbij onder meer dat de Griekse autoriteiten in de praktijk vaak niet kunnen voorkomen dat vluchtelingen met een verblijfsstatus in een situatie terechtkomen waarin zij niet kunnen voorzien in hun eigen levensbehoeften.

Zorgen niet nieuw

De zorgen over statushouders in Griekenland zijn niet nieuw. Enkele jaren geleden heeft de Raad van State zich ook al eens uitgesproken over deze kwestie. Toen luidde het oordeel nog dat de situatie weliswaar moeilijk was, maar dat statushouders wel naar Griekenland konden terugkeren omdat hun fundamentele mensenrechten daar niet geschonden zouden worden. Op basis van nieuwe ontwikkelingen en actuele informatie over de situatie in Griekenland is de Raad van State nu tot een ander oordeel gekomen. Daaruit volgt dat de Griekse autoriteiten niet kunnen voorkomen dat statushouders in een mensonwaardige situatie terechtkomen waarin zij niet in staat zijn in onderdak, eten en stromend water te voorzien.

Solidariteit tonen

“Deze uitspraak is erg goed nieuws voor alle vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen omdat zij de mensonwaardige levensomstandigheden in Griekenland zijn ontvlucht,” zegt Martin Vegter, juridisch adviseur Kinderrechten en Migratie. “Op de juridische Kinderrechtenhelpdesk komen we ook zaken tegen van gezinnen in die situatie. Deze uitspraak betekent een concrete juridische belemmering voor Nederland om de verantwoordelijkheid voor de bescherming en opvang van vluchtelingen op een andere lidstaat af te wentelen als die lidstaat niet in staat is om alle vluchtelingen die in het land aankomen op een menswaardige manier op te vangen. Deze uitspraak is een rechtstreeks gevolg van het totale gebrek aan solidariteit van andere lidstaten, waaronder Nederland, met Griekenland, waardoor de leefomstandigheden van vluchtelingen in Griekenland steeds mensonwaardiger zijn geworden. De uitspraak is een dringend beroep op de Nederlandse staat om solidariteit te tonen en samen met andere landen te werken aan humane opvang van vluchtelingen in Europa.”   

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Uitspraak Europese Hof voor de Rechten van de Mens: Leefomstandigheden in kamp Moria en Samos zijn onmenselijk en vernederend

In april dit jaar heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) voor het eerst de leefomstandigheden voor as…


Lees meer

Internationale vluchtelingenorganisaties roepen Europa op tot menselijkheid en solidariteit

Give solidarity a chance, dat is de oproep van internationale vluchtelingenorganisaties die samen opkomen voor vluchteli…


Lees meer

Europees asielakkoord schendt kinderrechten

Na zeven jaar onderhandelingen is een akkoord bereikt tussen de EU-lidstaten om tot een gedeelde aanpak van migratiekwes…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee