Scroll down

Alternate Text
News banner

Nieuwe maatregelen gezinshereniging schadelijk voor alleenstaande vluchtelingenkinderen

Ongeveer tweehonderd vluchtelingenkinderen dreigen in Nederland zonder ouders op te moeten groeien door een nieuwe maatregel van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ten aanzien van gezinshereniging publiceert dagblad NRC vandaag. Voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling vervalt met de nieuwe regeling het recht op gezinshereniging bij opvang door een volwassen familielid die al in Nederland verblijft. Defence for Children vindt het bijzonder schadelijk dat demissionair staatssecretaris Broekers Knol van Justitie en Veiligheid deze maatregelen invoert en heeft doorgedrukt tegen het advies van haar eigen ambtenaren in en zonder de Tweede Kamer hierover te informeren. Dit terwijl Nederland op grond van het VN-kinderrechtenverdrag en het Europese recht verplicht is alleenstaande minderjarige vreemdeling extra bescherming te bieden juist vanwege hun kwetsbaarheid. De maatregel zorgt voor veel leed bij kinderen en bedreigt hun ontwikkeling, zegt Sander Schuitemaker, juridisch adviseur Kinderrechten en Migratie.

Update 24 aug: demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid trekt nieuw beleid in, zie brief Tweede Kamer

Sander Schuitemaker

“Het is onbegrijpelijk dat de maatregel wordt doorgedrukt, terwijl ambtenaren van de IND grote twijfels hebben over de juridische houdbaarheid. Niet voor het eerst kiest de staatssecretaris ervoor om over de ruggen van kinderen een streng signaal af te geven, terwijl juist de vraag wat goed is voor deze al zeer kwetsbare kinderen centraal zou moeten staan. Kinderen worden hierdoor onnodig beschadigd terwijl deze kinderen op grond van het Kinderrechtenverdrag onze bescherming verdienen."

Recht op hereniging met ouders

Alleenstaande minderjarigen vluchtelingen zijn in Nederland zonder hun ouders. Zij worden, conform de Europese Opvangrichtlijn, in de eerste plaats opgevangen bij volwassen bloedverwanten (niet zijnde ouders). Deze kinderen hebben recht op nareis op grond van de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn met hun eigen ouders op het moment dat aan hen een asielvergunning wordt verleend. Medio 2020 is de IND de definitie alleenstaande minderjarige asielzoeker anders gaan interpreteren dan de voorgaande acht jaar. Kinderen die nu bij familieleden anders dan ouders wonen, worden niet meer gezien als alleenstaande minderjarige vluchteling. Het gevolg is dat zij geen recht hebben op hereniging met hun ouders. De IND stelt dat de kinderen alsnog een beroep kunnen doen op artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Dit is een strengere toets die uit de praktijk ook blijkt. Het gevolg is dat kinderen en hun families voor het dilemma staan om weg te gaan bij hun vertrouwde familieleden of om daar te blijven met risico’s voor een afwijzing van de gezinshereniging met de ouders. Bij een 8 EVRM aanvraag is de Nederlandse staat, anders dan bij nareis, niet verplicht om de komst van de gezinsleden toe te staan, maar mag zelf een afweging maken. Dit leidt vaak tot afwijzingen en bijzonder lange onzekerheid. Kinderen kiezen er hierdoor soms voor op eigen houtje Nederland weer te verlaten, zoals het NRC artikel vermeld, hetgeen bijzonder onwenselijk is en risico op uitbuiting met zich meebrengt.

Nederland heeft verantwoordelijkheid

Defence for Children bepleit al langer dat er in het beleid onvoldoende rekening wordt gehouden met de bijzondere kwetsbaarheid van deze kinderen. Dit is schadelijk voor hun ontwikkeling en in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. De kwetsbaarheid van kinderen op de vlucht is een gegeven; binnen die categorie zijn alleenstaande kinderen uitermate kwetsbaar. Zij hebben vaak tijdens de vlucht al veel meegemaakt en door hen moedwillig van hun ouders te scheiden lopen zij mogelijk nog meer ontwikkelingsschade op. Op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag heeft Nederland een speciale verantwoordelijkheid voor deze kinderen, waarbij de belang van het kind centraal moet staan.

Ontbreken menselijke maat

Op 24 juni 2021 sprak Defence for Children met de Vaste Tweede Kamer Commissie voor Justitie en Veiligheid over het maatwerk in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid en het ontbreken van de menselijke maat in vreemdelingenzaken. Net als het geval was bij de mensen die zijn getroffen door de toeslagenaffaire worden vluchtelingen en migranten vaak met veel wantrouwen bejegend als gevolg daarvan wordt onvoldoende naar de belangen van kinderen in migratieprocedures gekeken. Omdat de IND de positie van het kind onvoldoende onderzoekt en eveneens door deskundigen vastgestelde belangen van het kind onvoldoende serieus neemt wordt in feite dubbel in strijd gehandeld met de verplichting op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag om de belangen van het kind te beoordelen en vast te stellen.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Raad van State: staatssecretaris mag nareis familieleden niet vertragen

Vandaag heeft de Raad van State geoordeeld dat het beleid van de staatssecretaris om gezinsleden die mogen nareizen zes …


Lees meer

Rem op gezinshereniging in strijd met kinderrechten

Al maandenlang leven asielzoekers, onder wie vele kinderen, onder erbarmelijke en mensonterende omstandigheden in de Ned…


Lees meer

Nederlands gezinsmigratiebeleid houdt onvoldoende rekening met rechten van kinderen

Op 13 maart en 14 maart 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie, de hoogste rechter in Europa, een tweetal …


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee