Scroll down

Alternate Text
News banner

Kloof tussen medische wereld en het vreemdelingenrecht voor meisje Kalma

In een reactie op het rapport 'Waar geen wil is, is geen weg' van de Kinderombudsman schrijft staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid dat het uit Afghanistan gevluchte meisje Kalma terecht geen gehoorimplantaat heeft gekregen. Defence for Children is het hier niet mee eens en heeft per brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de reactie van staatssecretaris Broekers-Knol naar aanleiding van het rapport van De Kinderombudsman 'Waar geen wil is, is geen weg' (september 2019,) over het Afghaanse meisje Kalma.

Geen implantaten: niet in het belang van Kalma

De Kinderombudsman concludeert in dit rapport dat er veel is misgegaan rond de besluitvorming over de medische behandeling van Kalma. Het meisje is één jaar oud als ze met haar ouders uit Afghanistan naar Nederland vlucht. In Nederland blijkt dat zij doof is. Na onderzoek in het ziekenhuis blijkt dat ze geschikt is voor speciale gehoorimplantaten (cochleair implantaat) waarmee ze kan leren horen en spreken. Hoe jonger het kind is als deze implantaten geplaatst worden, des te groter is de kans dat deze het beoogde effect hebben. Toch besluit het ziekenhuis dat Kalma deze implantaten niet krijgt. Omdat de nazorg na plaatsing van een implantaat bij Kalma niet kon worden gegarandeerd doordat zij geen verblijfsvergunning kreeg durfden de artsen de ingreep niet aan. Het ministerie en het ziekenhuis hielden elkaar zo gevangen in een voortdurende impasse die heeft geleid tot ernstige schade bij Kalma die niet zal kunnen horen en spreken op het niveau dat zij bereikt zou hebben wanneer zij net als haar klasgenootjes op jongere leeftijd implantaten had gekregen.

De Kinderombudsman stelt vast dat het ziekenhuis, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de andere partijen uit de vreemdelingenketen niet in het belang van Kalma hebben gehandeld. In de reactie van de Kinderombudsman op de brief van de staatssecretaris wordt nogmaals gevraagd om de kloof tussen de gezondheidszorg en het vreemdelingenrecht te dichten.

Alle kinderen hebben recht op de best mogelijke gezondheidheidszorg

Uit onderzoek van Defence for Children blijkt dat het VN-Kinderrechtenverdrag het VN-Gehandicaptenverdrag onvoldoende worden nageleefd in de verblijfsrechtelijke procedures van kinderen met een handicap. Er is bijvoorbeeld geen speciaal toetsingskader voor kinderen om te bepalen of er voor hen een medische noodsituatie ontstaat bij terugkeer. Ook wordt het hebben van een handicap niet als reden gezien om een asielvergunning te verlenen. Defence for Children meent dat de zaak van Kalma duidelijk illustreert dat er in de verblijfsprocedure onvoldoende oog is voor het belang van het kind en roept op dit belang in de Vreemdelingenwet te verankeren om ernstige ontwikkelingsschade bij kinderen te voorkomen. Niet alleen is aanpassing van de verblijfsprocedure nodig, ook is het maken van onderscheid bij het geven van zorg tussen kinderen zonder en mét verblijfsvergunning (of de Nederlandse nationaliteit) niet toegestaan. Alle kinderen hebben recht op de best mogelijke gezondheidszorg volgens het VN-Kinderrechtenverdrag.

Sander Schuitemaker

“Staatssecretaris Broekers-Knol en het ziekenhuis geven aan dat binnen bestaande kaders en regelgeving is gehandeld. Echter als een kind zoals Kalma binnen de bestaande kaders en bevoegdheden zo ernstig in haar ontwikkeling kan worden geschaad door het onthouden van medische zorg, die aan ieder ander kind in Nederland zonder meer geboden wordt, dan verdienen die bestaande kaders en bevoegdheden aanpassing zodat soortgelijke situaties in de toekomst voorkomen worden.”

Richtlijn zorg voor kinderen zonder verblijfsvergunning

Defence for Children onderschrijft daarom de aanbeveling van de Kinderombudsman dat het ministerie samen met andere organisaties voor gezondheidszorg en vreemdelingenrecht een richtlijn op dient te stellen voor de zorg voor kinderen die (nog) geen verblijfsvergunning hebben. Daarin mag geen onderscheid worden gemaakt tussen de zorg voor kinderen met of zonder verblijfsrecht. Ook moet er altijd een goede belangenafweging worden gemaakt, waarbij de individuele belangen van het kind en andere belangen apart in kaart worden gebracht en aan die belangen van het kind zwaar gewicht toekomt.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Kindvriendelijke opvang vluchtelingen- en migrantenkinderen tijdens coronacrisis

Nederland beleeft tijdens de bestrijding van het coronavirus lastige tijden. Het kabinet moet ongekende maatregelen neme…


Lees meer

Tijd voor nieuw onderzoek naar kinderen in azc’s


Lees meer

Kinderombudsman: Ziekenhuis en ministerie van Justitie en Veiligheid schonden rechten doof kind

Kinderombudsman Margrite Kalverboer roept op om de kloof tussen de gezondheidszorg en het vreemdelingenrecht snel te dic…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee