Scroll down

Alternate Text
News banner

Getraumatiseerd meisje van 8 dreigt maandag uitgezet te worden

Defence for Children maakt zich ernstig zorgen om een meisje van acht jaar, haar broertje van vijf en zusje van drie die maandagmiddag uitgezet dreigen te worden naar Armenië. Alle drie de kinderen zijn in Nederland geboren. Zij zijn met hun ouders opgepakt en zitten vast in detentiecentrum Zeist.

Het meisje is ruim twee jaar geleden aangereden door een vrachtwagen op het terrein van het AZC in Den Helder waar zij woonde. Zij moest toen met de traumahelikopter worden meegenomen en heeft een tijd in het ziekenhuis gelegen. Ze herstelde en revalideerde, maar ontwikkelde angst- en depressieve klachten, durfde niet meer te slapen en had nachtmerries. Haar behandelaars hebben haar gediagnosticeerd met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en achten behandeling noodzakelijk.

Eerst opgepakt dan beslissing vernemen

Ondanks het feit dat het meisje al acht jaar in onzekerheid leeft, omdat ze niet weet of ze in Nederland mag blijven of naar Armenië wordt uitgezet, een land waar ze nog nooit is geweest, wees de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) haar aanvraag voor een Kinderpardon af. De familie vroeg vervolgens om uitstel van vertrek, zodat het meisje in ieder geval haar traumabehandeling kon afmaken. De familie was in de veronderstelling dat er een zorgvuldige beslissing zou worden genomen waartegen zij eventueel bezwaar zouden kunnen maken en beroep zouden kunnen instellen. Niets is echter minder waar. Nog voordat er een antwoord kwam van de IND, werd het meisje met haar broertje, zusje en ouders opgepakt. Pas toen het gezin vast zat, ontving de advocaat de negatieve beslissing van de IND. Zo wordt het haar en haar advocaat buitengewoon moeilijk gemaakt haar argumenten goed naar voren te brengen in een zorgvuldige procedure. Maandag dreigt immers al de uitzetting.

Wetenschappers waarschuwen voor schade

Nog vorige maand waarschuwden wetenschappers voor de ontwikkelingsschade die ontstaat door kinderen na langdurig verblijf in Nederland uit te zetten. Eén van de auteurs van het rapport ‘Schaderisico bij uitzetting langdurig verblijvende kinderen: Een multidisciplinaire wetenschappelijke onderbouwing’, prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit, heeft ook de zaak van dit meisje bekeken en gesteld dat uitzetting onverantwoord is, omdat dit meisje door uitzetting naar Armenië nog zwaarder beschadigd zal raken.

Gevolgen voor het functioneren van de hersenen

De IND heeft nagelaten te onderzoeken wat de effecten van uitzetting op de langere termijn zijn. Vele studies laten zien wat de schadelijke gevolgen zijn van PTSS (en angst en depressie) voor het functioneren van de hersenen van een kind. Omdat het hier gaat om een meisje dat al getraumatiseerd is, zal zij nauwelijks een toekomstperspectief hebben in Armenië. Defence for Children concludeert daarom dat de detentie en uitzetting in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag is.

Zet dit meisje en haar familie niet uit

Martin Vegter: “Gezien de wetenschappelijke inzichten over mentale en fysieke schade aan gewortelde kinderen bij uitzetting en de bijzondere kwetsbaarheid van het meisje is het onverantwoord dat deze uitzetting wordt doorgezet. Defence for Children roept staatssecretaris Harbers op de kennis uit de schadenota te benutten bij de besluitvorming over deze en andere gewortelde kinderen. Er kan geen rechtvaardiging voor bestaan dat kinderen, ondanks de glasheldere conclusies uit de schadenota die brede steun geniet onder tal van wetenschappers, toch aan die ontwikkelingsschade worden blootgesteld.”

Lees 

welke schade ontstaat bij kinderen door de uitzetting 
hoe de situatie in Armenië is
hoe de psychische beoordeling van asielzoekerskinderen niet deugt

 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Twintig gezinnen krijgen alsnog Kinderpardonvergunning na motie over gelijkheidsbeginsel

De staatssecretaris heeft na een beleidswijziging aan de Afsluitingsregeling van het Kinderpardon ongeveer 20 gezinnen a…


Lees meer

Staatssecretaris past voorwaarde Kinderpardon aan en beoordeelt tientallen zaken opnieuw

Kinderen die in Nederland geboren werden na de asielprocedure van hun ouders komen voortaan ook in aanmerking voor een v…


Lees meer

Ongelijke behandeling rechtgezet: Ljowa en andere kinderen mogen alsnog in Nederland blijven

De staatssecretaris moet opnieuw kijken naar het beleid voor kinderen die onder de Afsluitingsregeling van het Kinderpar…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee