Scroll down

Alternate Text
News banner

Afsluitingsregeling Kinderpardon (nog) geen oplossing voor veel gewortelde kinderen

In 2019 heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een eerste beslissing genomen in alle zaken van kinderen die een beroep hebben gedaan op de Afsluitingsregeling van het kinderpardon, die op 29 januari in werking is getreden. Defence for Children is opgelucht voor ieder kind dat dankzij deze regeling een verblijfsvergunning heeft gekregen en nu niet meer in onzekerheid hoeft op te groeien. Tegelijkertijd hebben veel kinderen die op de Kinderrechtenhelpdesk bekend zijn een eerste afwijzende beslissing gekregen. Martin Vegter, juridisch adviseur: “Op de Kinderrechtenhelpdesk hebben we honderden kinderen in beeld die een aanvraag hebben gedaan. Meer dan de helft van die kinderen is afgewezen, omdat zij volgens de IND niet aan een van de criteria voldoen. Dat is zeer zorgwekkend.”

Kinderrechten doe je niet voor de helft

Eerder is in de media het aantal van 630 kinderen genoemd dat naar verwachting aan de voorwaarden van de regeling zou voldoen. De staatssecretaris heeft tijdens het Kamerdebat over de Afsluitingsregeling deze cijfers bevestigd. De Afsluitingsregeling is er gekomen om een oplossing te bieden voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland leven en van wie de ontwikkeling in het geval van uitzetting ernstig wordt bedreigd. Het is in strijd met de regeling wanneer vervolgens een groot aantal kinderen wordt afgewezen. In de meeste gevallen loopt er nog een bezwaarprocedure en moet de IND de zaak nog opnieuw bekijken. Vegter: “We pleiten ervoor dat bij de behandeling van die bezwaren de belangen van het kind daadwerkelijk centraal zullen staan. Want kinderrechten doe je niet voor de helft.”  

Kinderen niet afrekenen op handelen ouders

Bij een deel van de afwijzingen die bekend zijn op de Kinderrechtenhelpdesk verwijt de IND de kinderen en hun ouders dat zij voor een bepaalde periode niet in beeld zijn geweest bij de in de regeling genoemde instanties van de rijksoverheid (IND, COA, DT&V en AVIM), hoewel zij in veel gevallen wel bij de gemeente in beeld waren. Andere kinderen zijn afgewezen, omdat hun ouders niet op tijd of geen asiel hebben aangevraagd. Zo is op de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children een zaak bekend van een meisje dat al langer dan vijf jaar in Nederland verblijft maar van wie de asielaanvraag minder dan vijf jaar geleden is ingediend. Het meisje heeft een tijd lang een (reguliere) verblijfsvergunning gehad, omdat haar moeder slachtoffer is van mensenhandel. Pas toen deze vergunning stopte, heeft de moeder van het meisje asiel aangevraagd. Omdat dit nog geen vijf jaar geleden is, komt haar dochter onder de Afsluitingsregeling nu niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Volgens Defence for Children levert dit onderscheid niet alleen schrijnende en onrechtvaardige situaties op, maar is dit ook in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag.

Belang kind centraal

Martin Vegter: “Er wordt in de beslissingen die tot dusverre zijn genomen in het kader van de Afsluitingsregeling opnieuw onderscheid gemaakt tussen kinderen op basis van het handelen of nalaten van de ouders van die kinderen. Dat is in strijd met het non-discriminatiebeginsel uit artikel 2 van het VN-Kinderrechtenverdrag dat staten specifiek opdraagt kinderen te beschermen tegen discriminatie op grond van de status of het gedrag van ouders. Het is belangrijk dat de IND bij besluiten in deze zaken het kind zelf centraal stelt en het belang van dat kind daadwerkelijk vooropstelt.”

Oproep: contact Kinderrechtenhelpdesk

De medewerkers van de kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children ondersteunen veel zaken in het kader van de Afsluitingsregeling. Kinderen die zijn afgewezen kunnen contact opnemen met onze helpdesk om juridische ondersteuning te vragen. Dat geldt ook voor hun advocaten en andere betrokkenen. Onze helpdesk is te bereiken via 071-5160980 of helpdeskmigratie@defenceforchildren.nl.  

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Defence for Children bouwt ‘wachtkamer’ voor gewortelde kinderen

Met een immense wachtkamer op het grasveld tegenover de Tweede Kamer vraagt Defence for Children op 12 april aandacht vo…


Lees meer

Defence for Children wil oplossing voor gewortelde kinderen zonder verblijfsvergunning

Defence for Children start vandaag een nieuwe campagne Ze zijn al thuis om aandacht te vragen voor in Nederland gewortel…


Lees meer

Twintig gezinnen krijgen alsnog Kinderpardonvergunning na motie over gelijkheidsbeginsel

De staatssecretaris heeft na een beleidswijziging aan de Afsluitingsregeling van het Kinderpardon ongeveer 20 gezinnen a…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee