Scroll down

Alternate Text
News banner

Wetsvoorstel tegengaan kindhuwelijken in Nederland aangenomen

Het wetsvoorstel 'Tegengaan Huwelijksdwang' dat op 6 oktober versneld is aangenomen in de Eerste Kamer, maakt erkenning van alle kindhuwelijken onmogelijk. Defence for Children vindt het belangrijk dat de Nederlandse overheid kindhuwelijken wil tegengaan, maar vraagt zich af of met de nieuwe wet de jonge meisjes niet verder geweld wordt aangedaan. Dat kindbruidjes hun 'echtgenoot' niet meer mogen nareizen, is geen oplossing voor deze kwetsbare meisjes zelf. Laura Bosch van Defence for Children: "De Nederlandse overheid moet oog houden voor de nijpende situatie van de vluchtelingengezinnen in de buurlanden van Syrië waardoor ouders zich gedwongen zien hun minderjarige dochter uit te huwelijken."

Voordat het conflict in Syrië uitbrak, trouwde dertien procent van de minderjarige meisjes. Dat percentage is sindsdien schrikbarend gestegen en volgens inschattingen zelfs bijna verdubbeld. In de Concluding Observations van het VN-Kinderrechtencomité over Syrië staat dat de leeftijd om te trouwen in Syrië voor jongens 18 is en voor meisjes 17. Door armoede en de uitzichtloze situatie in de vluchtelingenkampen in Jordanië, Libië en Turkije, zien sommige ouders zich genoodzaakt om hun dochter op jonge leeftijd uit te huwelijken. 

Wetsvoorstel

Het aangenomen wetsvoorstel zorgt ervoor dat kindbruiden onder de achttien niet meer erkend worden in Nederland. Hierdoor loop je het gevaar dat de situatie voor de meisjes in de vluchtelingenkampen verslechterd. Ze kunnen daar niet weg, gaan als getrouwd meisje vaak niet meer naar school en mogen niet meer met hun ongehuwde vriendinnen omgaan. Ze krijgen daarnaast geen bescherming meer geboden uit hun directe omgeving. Hierdoor ligt (seksuele) uitbuiting van deze meisjes op de loer. Met de wet 'Tegengaan Huwelijksdwang' bestrijd je kindhuwelijken in de breedte. De toepassing ervan in dit concrete geval betekent echter dat je kindbruidjes niet beschermt. Ze komen niet naar Nederland en de oorzaak van de situatie waardoor vluchtelingengezinnen hun dochters uithuwelijken wordt niet weggenomen. Voor de uitgehuwelijkte minderjarige meisjes wordt de situatie mogelijk verergerd. De Nederlandse regering moet zich afvragen hoe deze meisjes de bescherming kunnen krijgen waar ze volgens het VN-Kinderrechtenverdrag recht op hebben en de oorzaak aanpakken.

Secundaire toetsing

Voordat het wetsvoorstel werd aangenomen konden kindhuwelijken die rechtmatig in het buitenland zijn gesloten, volgens het Nederlands recht erkend worden. Bij de rechter kon gevraagd worden om een secundaire toetsing om vast te stellen of de openbare orde in het geding zou zijn bij het erkennen van het kindhuwelijk. Uit de juridische praktijk blijkt dat de rechter alleen huwelijken van echtelieden van 15 jaar en ouder heeft erkend.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Coronacrisis een bedreiging voor daling kindhuwelijken

In de komende tien jaar lopen tot 10 miljoen meer meisjes het risico kindbruid te worden als gevolg van de coronacrisis.…


Lees meer

Meisjesrechtenverdediger Stecia (15) uit Uganda gaat in gesprek met hoogste baas van de VN

Stecia (15) uit Kampala, Uganda voert vandaag als meisjesrechtenverdediger een een-op-een gesprek  met de Secretaris-Gen…


Lees meer

Wetsvoorstel: kindhuwelijken niet meer erkend in Nederland

Minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Dekker van Rechtsbescherming zijn op 18 februari met…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee