Scroll down

Alternate Text
News banner

Tijdelijke regeling gratis rechtsbijstand voor niet-gearresteerde minderjarige verdachten

Met ingang van 7 april 2022 hebben niet-aangehouden minderjarige verdachten die op het politiebureau worden uitgenodigd (‘ontboden’) voor verhoor, recht op gratis rechtsbijstand. Dit geldt op basis van een tijdelijke regeling die tot stand is gekomen na overleg tussen de Raad voor Rechtsbijstand, de politie en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Aanleiding voor de tijdelijke regering is de uitspraak van de bestuursrechter van 9 november 2021. Daarin staat dat niet alleen gearresteerde minderjarigen, maar ook niet-aangehouden minderjarige verdachten kosteloos een advocaat toegewezen moeten krijgen. Volgens de rechter werd ten onrechte onderscheid gemaakt tussen ‘aangehouden’ en ‘niet-aangehouden’ minderjarige verdachten. De rechter oordeelde dat dit in strijd is met artikel 6 van de bindende EU-Richtlijn (EU) 2016/800.

De overheid is tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Daarom is er nu een tijdelijke regeling voor kosteloze rechtsbijstand aan niet-gearresteerde verdachten opgetuigd, dit in afwachting van een definitieve uitspraak. Defence for Children betreurt het ingestelde hoger beroep. De uitspraak van de bestuursrechter was een grote stap vooruit voor de rechtten van kinderen in Nederland, waarmee recht werd gedaan aan het bepaalde in het VN-Kinderrechtenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In die verdragen staat dat alle kinderen die verdacht worden van een strafbaar feit, recht hebben op juridische of andere passende bijstand, mede gezien hun kwetsbaarheid en speciale behoeften.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Noodklok: Justitiele jeugdinrichtingen nemen onverantwoorde risico’s

Vier inspecties publiceerden op 10 november 2022 een kritisch rapport. Conclusie: de justitiële jeugdinrichtingen kunnen…


Lees meer

Oproep Raad voor de Kinderbescherming: Afschaffen volwassenstrafrecht voor minderjarigen

De Raad voor de Kinderbescherming deed onlangs een oproep aan de politiek om het wetsartikel dat het mogelijk maakt om 1…


Lees meer

Baanbrekende uitspraak: nu ook gratis rechtsbijstand voor niet-gearresteerde minderjarige verdachten

Niet-aangehouden minderjarige verdachten hebben voor en tijdens hun verhoor recht op gratis rechtsbijstand, zo oordeelde…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee