Scroll down

Alternate Text
News banner

Effectief straffen bij zware delicten in jeugdstrafzaken

De ouders van drie vermoorde kinderen hebben op 23 september 2019, voorafgaand aan het Algemeen Overleg Justitiële Jeugd, een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden met het verzoek de maximumstraffen voor jeugdige daders te verhogen. De petitie is door bijna 90.000 mensen ondertekend. Defence for Children begrijpt de roep van de ouders om effectieve straffen van jonge daders. Tegelijkertijd benadrukt Defence for Children het belang om de maximum jeugdstraffen niet verder te verhogen, maar de focus te blijven leggen op een passende behandeling en re-integratie.

Langer versus effectief straffen

Kinderen die een ernstig delict plegen kunnen naast jeugddetentie een PIJ-maatregel opgelegd krijgen. Dit kan oplopen tot een verblijf in een justitiële jeugdinrichting tot zeven jaar. Tevens bestaat de mogelijkheid tot omzetting van de PIJ-maatregel naar een tbs-maatregel. Uit onderzoek blijkt dat veiligheid niet wordt bereikt met langer straffen, maar met een passende reactie waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd en ontwikkeling gericht op re-integratie. Deze aanpak is ook vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag.

Een pedagogische aanpak in het strafrecht

Uit internationale verdragen en EU-regelgeving volgt dat het jeugdstrafrecht zowel uitgaat van een strafrechtelijke als een pedagogische aanpak. Een voorwaarde daarbij is dat de behandeling van jeugdstrafzaken plaatsvindt binnen een redelijke termijn, zodat tijdig met een passende behandeling kan worden begonnen. Volgens Defence for Children is daarnaast goede informatie en communicatie met slachtoffers en nabestaanden over de terugkeer in de maatschappij van jeugdigen essentieel.

Gronden voor de PIJ-maatregel verduidelijken

De minister van Justitie en Veiligheid, Sander Dekker, erkent tijdens het Algemeen Overleg dat we met het huidige jeugdstrafrecht redelijk wat instrumenten in handen hebben om te komen tot een passende beslissing. Hij geeft aan dat kinderen soms vreselijke feiten plegen, maar dat zij tegelijkertijd minderjarig en niet handelingsbekwaam zijn. Hij benadrukt dat in het jeugdstrafrecht vergelding niet bovenaan staat en wil alles op alles zetten om te voorkomen dat een jongere opnieuw de fout ingaat. De minister zegt toe met een wetsvoorstel te komen tot verduidelijking van de gronden van de PIJ-maatregel en gaat een WODC onderzoek instellen naar hoe landen om ons heen straffen en wat in andere landen de recidivecijfers zijn.

Defence for Children roept minister Dekker en Kamerleden op om de bepalingen uit het VN-Kinderrechtenverdrag en General Comment Nr. 24 (2019) over kinderrechten in het jeugdstrafrechtsysteem leidend te laten zijn in de discussie over de hoogte van de straffen voor minderjarigen.

Meer informatie: 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Baanbrekende uitspraak: nu ook gratis rechtsbijstand voor niet gearresteerde minderjarige verdachten

Gearresteerde minderjarige verdachten hebben voor en tijdens hun verhoor recht op gratis rechtsbijstand, zo oordeelde de…


Lees meer

Herstelrecht vaker en structureler inzetten in het jeugdstrafrecht

Herstelrecht verdient een meer structurele plek in het jeugdstrafrecht, zeggen Annemieke Wolthuis van Restorative Justic…


Lees meer

Onderzoek en discussie over strafmaat jeugdige daders van ernstige misdrijven

Op 3 februari is het WODC onderzoek ´De strafmaat voor jeugdige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in inter…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee