Scroll down

Alternate Text
News banner

Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht

Op 25 januari promoveerde Yannick van den Brink bij de universiteit van Leiden met het proefschrift ''Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht''. Het onderzoek richt zich op de vraag of de rechten van minderjarige verdachten in voorlopige hechtenis voldoen aan internationale en Europese kinder- en mensenrechtenverdragen. Zowel Defence for Children als het VN-Kinderrechtencomité en de Kinderombudsman hebben de afgelopen jaren regelmatig hun zorgen geuit over de toepassing van voorlopige hechtenis van minderjarige verdachten in Nederland.

Tijdens het promotieonderzoek heeft Van den Brink honderden zaken geobserveerd bij verschillende rechtbanken en interviews gedaan met rechters, officieren van justitie, advocaten en professionals van de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdreclassering en justitiële jeugdinrichtingen. Hieruit wordt duidelijk dat minderjarige verdachten te maken kunnen krijgen met  onrechtmatige en willekeurige toepassing van voorlopige hechtenis. De bescherming van hun rechten is niet optimaal gewaarborgd. Het is niet gegarandeerd dat voorlopige hechtenis van minderjarigen en slechts als uiterste maatregel en voor de kortst mogelijke duur wordt toegepast.

Ter aanbeveling wordt voorgesteld om:

  • de schorsing onder voorwaarden te schrappen zodat de rechter direct minder ingrijpende alternatieven kan inzetten.
  • de nauwe samenhang tussen toepassing van de voorlopige hechtenis en straftoemeting in de jeugdstrafrechtspraktijk los te laten.
  • terughoudender te zijn met het op basis van 'pedagogische overwegingen' voorbij gaan aan fundamentele rechten van minderjarige verdachten. Gebleken is dat wat rechters 'pedagogisch wenselijk' vinden sterk uiteen kan lopen.

Defence for Children spreekt bijzondere waardering en felicitaties uit voor het uitgebreide en diepgaande onderzoek. Het proefschrift is een onmisbaar document voor iedereen die werkt met en beleid maakt voor jeugdigen in het strafrecht. In het kader van de Modernisering van het Wetboek van Strafvordering is dit proefschrift een waardevolle bron van informatie en goed startpunt bij de verder implementatie van de rechten van minderjarigen verdachten in wet, beleid en praktijk.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Sluit kinderen niet op in een politiecel

Kinderen horen niet in een politiecel. Dit adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in het…


Lees meer

Kinderombudsman: zorgen om kinderen die worden aangehouden en opgesloten in een cel

Kinderombudsman Margrite Kalverboer maakt zich ernstig zorgen om minderjarigen die door de politie worden aangehouden en…


Lees meer

Toekomstvisie aanhouding en inverzekeringstelling minderjarige verdachte

In opdracht van het ministerie voor Justitie en Veiligheid hebben Defence for Children en de Vereniging van Nederlan…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee