Scroll down

Alternate Text
News banner

Herstelrecht krijgt een vaste plaats in het jeugdstrafrecht

Op 11 juli schreef minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, een brief aan de Tweede Kamer over Buitengerechtelijke Geschilbeslechting en Herstelrecht. Defence for Children is zeer blij verrast dat de minister extra aandacht schenkt aan kinderen en daarbij drie ton extra budget vrijmaakt voor mediaton in jeugdzaken. De minister wil herstelrecht een vastere plaats geven in het jeugdstrafrecht. Dat betekent dat voortaan in iedere strafzaak van een minderjarige of jongere wordt gekeken of herstelrecht toegepast kan worden. Herstelrecht richt zich op de schade die ontstaat na een strafbaar feit en het (mogelijke) herstel ervan.

 

Betere naleving VN-Kinderrechtenverdrag


Defence for Children roept al enige tijd samen met Restorative Justice Nederland op om herstelrecht een vaste plek te geven in jeugdstrafzaken. Met de toezegging van de minister wordt gehoor gegeven aan deze oproep. De inzet van herstelrecht in het jeugdstrafrecht via bemiddeling en herstelconferenties in zaken van minderjarigen betekent een betere naleving van de rechten van minderjarigen uit het VN-Kinderrechtenverdrag. Volgens het VN-Kinderrechtencomité heeft een aanpak gericht op het verbeteren van communicatie via mediation gesprekken en een herstelrechtelijke aanpak in zaken van minderjarigen voorrang op een repressieve aanpak en vergelding.

 

Kennisontwikkeling


Nu er meer zaken van jeugdigen via het herstelrecht kunnen worden behandeld, is het van belang dat er meer kennis ontwikkeld wordt over wat werkt en wat belangrijk is in jeugdzaken. Daarbij is het van belang om een eenduidige methode voor jeugd te ontwikkelen en de kwaliteitseisen voor mediators in jeugdstrafzaken verder uit te werken.

 

Meer informatie

Lees de brief van de minister 'Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht'
Lees ons artikel over herstelrecht in het vakblad 'Jeugdrecht in de Praktijk'

 

 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Herstelrecht vaker en structureler inzetten in het jeugdstrafrecht

Herstelrecht verdient een meer structurele plek in het jeugdstrafrecht, zeggen Annemieke Wolthuis van Restorative Justic…


Lees meer

Onderzoek en discussie over strafmaat jeugdige daders van ernstige misdrijven

Op 3 februari is het WODC onderzoek ´De strafmaat voor jeugdige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in inter…


Lees meer

Hoge Raad: leeftijd weegt mee bij opslaan DNA-materiaal minderjarigen

De Hoge Raad heeft op 7 april bepaald dat de rechter de leeftijd van kinderen en jongeren moet meewegen als het gaat om …


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee