Scroll down

Alternate Text
News banner

Zorgelijk: enorme begrotingsverschillen bij politieke partijen voor de jeugdzorg

Reservering gemeentelijk budget jeugdzorg

Politieke partijen erkennen de problemen in de jeugdzorg al jaren. Wat zij nu ieder onafhankelijk van elkaar voorstellen, is volgens de kinderrechtenorganisatie onvoldoende om de problemen daadwerkelijk op te lossen. Uit onderzoek blijkt dat gemeenten in 2019 alleen al voor de jeugdzorg 1,7 miljard euro tekortkwamen. Het CPB geeft in de doorberekeningen van de partijprogramma’s aan dat de reservering van de VVD en het CDA voor de gemeenten en provincies uiteindelijk zo’n 200 miljoen euro opleveren voor de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). GroenLinks en de SP reserveren het dubbele, ongeveer 400 miljoen zou hieraan ten goede komen. Bij de ChristenUnie is dit een half miljard. De PvdA trekt het meeste uit, naar verwachting wordt 1,6 miljard besteed aan gemeentelijke zorg. Berger vindt dit goed, maar benadrukt dat politieke partijen verder moeten kijken dan financiële oplossingen en de samenwerking met elkaar en het veld te zoeken om effectieve veranderingen te bewerkstelligen vanuit hun centrale landelijke regierol.

Passende zorg voor kinderen

Meer prioriteit moet worden gegeven aan het goed regelen van passende zorg voor kinderen binnen het bestaande systeem, aldus Berger. Kelly, nu 23 jaar, heeft een groot deel van haar leven in instellingen doorgebracht: “Het voelt alsof je een crimineel bent. Je zit echt opgesloten. Ik heb me daardoor altijd erg eenzaam gevoeld.” Berger vervolgt: “Verbetering op de dagelijkse werkvloer komen niet tot stand op het niveau van nieuwe wetgeving of een andere aansturing. Er is meer nodig om kwaliteit te kunnen bieden aan kinderen en jongeren, zoals Kelly. Het aanbestedingsproces, het gebrek aan professionalisering, de wachtlijsten en wachttijden, de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen en het nog steeds hoge aantal gesloten plaatsingen laten zien dat het belang van het kind in de jeugdzorg is ondergesneeuwd. Wat mist in het gedecentraliseerde systeem is een effectieve aanpak vanuit de rijksoverheid. Om het jeugdzorgsysteem op alle fronten vlot te trekken is landelijke regie nodig. De rijksoverheid heeft de verantwoordelijkheid om het belang van het kind weer leidend te laten zijn in het systeem en dient dus ook die regierol op zich te nemen.”

Kinderrechten en verkiezingen

Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag is het de taak van de overheid om kinderen de juiste hulp en zorg te bieden zodat zij zich goed kunnen blijven ontwikkelen. Met het oog op de verkiezingen en het nieuw te vormen kabinet roept Defence for Children Kamerleden op om, los van hun partijbelangen en in het belang van het kind, een gezamenlijke aanpak voor de jeugdzorg te ontwikkelen waarbij voldoende financiering wordt gereserveerd voor de uitvoering en implementatie. Het is van fundamenteel belang om dit in het regeerakkoord op te nemen om een duurzame  samenwerking tussen de politieke partijen te garanderen.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Instanties: “Grote zorgen om jongeren met psychische problemen”

De coronacrisis vraagt veel van jongeren en is van grote invloed op hun mentale welzijn. De druk op de jeugd-ggz stijgt …


Lees meer

Oproep: ouders gezocht voor een interview over uithuisplaatsing

Defence for Children is voor een onderzoek benieuwd hoe ouders de uithuisplaatsing van hun kinderen hebben ervaren. We w…


Lees meer

Tweede Kamer stemt voor wettelijke verankering samenplaatsing broers en zussen

Op 1 december heeft de Tweede Kamer de motie aangenomen over de samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee