Scroll down

Alternate Text
News banner

Instanties: “Grote zorgen om jongeren met psychische problemen”

De coronacrisis vraagt veel van jongeren en is van grote invloed op hun mentale welzijn. De druk op de jeugd-ggz stijgt onverminderd door. Drie maanden na een eerdere uitvraag onder leden van de Nederlandse ggz blijkt dat steeds meer kinderen en jongeren acute intensieve hulp nodig hebben, maar die niet kunnen krijgen. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd spreekt van een ernstige situatie en maakt zich zorgen, zo blijkt uit een gepubliceerde factsheet over hulp aan jongeren met ernstige psychische problemen. Defence for Children deelt deze zorg en pleit ervoor dat er op korte termijn voldoende zorgcapaciteit komt voor deze kinderen en daarnaast structurele problemen worden aangepakt.  

Ernstige situatie

Uit recent onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is gebleken dat het aantal jongeren met ernstige psychische problematiek is toegenomen ten opzichte van voor de coronacrisis en dat de ernst van de problematiek ook is toegenomen. In sommige gevallen hebben kinderen en jongeren acute intensieve hulp nodig, maar is deze hulp niet beschikbaar. Er zijn zorgen over de beperkte beschikbaarheid van passende hulp voor deze groep. Bestaande knelpunten in (de toegang tot) de jeugd-ggz zijn door de coronacrisis verscherpt en uitvergroot. Wachtlijsten bestonden al voor de coronacrisis, maar worden nu steeds langer. Daarnaast is er onvoldoende regionale afstemming en samenwerking tussen jeugdhulpregio’s, en instellingen hebben onvoldoende mensen en geld om aan de complexe hulpvragen te voldoen.

Noodklok

De jeugd-ggz en middelbare scholen luidden al eerder de noodklok over deze kwetsbare groep jongeren. Honderden middelbare scholen stuurden in februari 2021 een gezamenlijke brandbrief naar demissionair minister Arie Slob van Basis en Voortgezet Onderwijs en Media. Hierin riepen zij op om de middelbare scholen snel te heropenen, de 1,5 maatregel voor leerlingen te schrappen en om leerlingen de tijd te geven om mentaal op te knappen. De branchevereniging Nederlandse ggz heeft recent haar leden bevraagd over de actuele situatie in de acute jeugd-ggz en heeft in maart 2021 een rapport gepubliceerd. Hieruit komt naar voren dat de druk op de acute jeugd-ggz zorgelijk hoog is. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verwacht dat na de coronacrisis de zorgvraag onder jongeren met ernstige mentale problemen verder zal stijgen. Ook de knelpunten in de zorg zullen daarmee toenemen. Defence for Children vindt dit een zorgelijk vooruitzicht waarop moet worden geanticipeerd. 

Recht op gezondheid en passende hulp

Uit het VN-Kinderrechtenverdrag volgt dat ieder kind recht heeft op de best mogelijke gezondheid en recht op herstel van de gezondheid. Mentale en psychosociale problemen komen relatief vaak voor bij jongeren volgens het VN-Kinderrechtencomité, dat toezicht houdt op het Verdrag. De overheid is verplicht om ervoor te zorgen dat deze jongeren worden voorzien van alle nodige voorzieningen en dat geen enkel kind zijn recht op toegang tot voorzieningen voor gezondheidszorg wordt onthouden.

Oproep

De Nederlandse ggz heeft de politiek in maart 2021 opgeroepen om op korte termijn te investeren in mentale weerbaarheid en goede psychische zorg voor jongeren. Defence for Children sluit zich bij deze oproep aan. Jongeren met psychische problemen dienen tijdige en passende hulp op maat te krijgen. Het is de verantwoordelijkheid van de landelijke overheid om dit zo snel mogelijk te realiseren. Defence for Children pleit er bovendien voor om het stelsel en de structurele problemen aan te pakken in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Zorgelijk: enorme begrotingsverschillen bij politieke partijen voor de jeugdzorg


Lees meer

Oproep: ouders gezocht voor een interview over uithuisplaatsing

Defence for Children is voor een onderzoek benieuwd hoe ouders de uithuisplaatsing van hun kinderen hebben ervaren. We w…


Lees meer

Tweede Kamer stemt voor wettelijke verankering samenplaatsing broers en zussen

Op 1 december heeft de Tweede Kamer de motie aangenomen over de samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee