Scroll down

Alternate Text
News banner

Uit DNA-test blijkt dat 49 donorkinderen afstammen van Karbaat

Uit het DNA-verwantschapsonderzoek van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen blijkt vanochtend dat 49 kinderen in de zaak omtrent wijlen de heer Karbaat direct van hem afstammen. Het DNA van de donorkinderen is, na de uitspraak in februari van de Rechtbank Rotterdam, vergeleken met het DNA van Karbaat. Dit geeft hen eindelijk duidelijkheid over hun afstamming. De groep eisers, gesteund door Stichting Donorkind, Defence for Children en advocaat Tim Bueters, is verheugd dat er eindelijk een einde is gekomen aan de jarenlange onrust en onzekerheid die wijlen de heer Karbaat, oud-directeur en arts van fertiliteitskliniek Bijdorp, door zijn onzorgvuldig handelen heeft veroorzaakt binnen de gezinnen. 

Ernstige vermoedens zijn nu bevestigd

De uitslag van de test van vandaag bevestigt de ernstige vermoedens dat de heer Karbaat in de kliniek zijn eigen sperma gebruikte. In 2017 is hij voor de rechter gedaagd door een groep donorkinderen en hun ouders, om kennis van hun afkomst via de rechter af te dwingen. De rechter geeft in februari van dit jaar aan dat de vele misstanden in de kliniek, de sterke aanwijzingen van donorschap van de heer Karbaat zelf en de DNA-matches die er al zijn ontstaan met de familie Karbaat overtuigend genoeg zijn om de kinderen zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven over hun afstamming. Het belang van de kinderen om te weten van wie zij afstammen weegt volgens de rechter zwaar; met dit onderzoek is het afstammingsrecht ingewilligd.

Belang kind boven recht op privacy

Iara de Witte, adviseur bij Defence for Children: “Met het inwilligen van de DNA-verwantschapsonderzoek heeft de rechter het belang van het kind boven het recht op privacy van de heer Karbaat en zijn familie gesteld. Dit is een groot goed, na jarenlange onzekerheid sluiten de eisers eindelijk een periode af en kunnen zij aan de verwerking beginnen van het feit één van de vele afstammelingen van Karbaat te zijn. De erkenning van het recht om je afstamming te kennen, zou breder moeten gelden dan alleen voor kinderen die zijn ontstaan met behulp van de heer Karbaat. In andere zaken waar donorkinderen geen toegang hebben tot afstammingsinformatie zetten we stappen om kinderrechten te waarborgen.”

Weten wie je familie is

Ties van der Meer, voorzitter van Stichting Donorkind is eveneens verheugd over de duidelijkheid die er is ontstaan. “Weten van wie je afstamt en wie je familie is, is van enorm belang voor donorkinderen. Daarom is het ontzettend belangrijk dat ouders hun kind informeren. Zowel donoren als donorkinderen ondersteunen wij bij hun zoektocht en het omgaan met het feit dat ze donor of donorkind zijn.”

Bescherming recht op afstammingsinformatie

De bescherming van het recht op afstamming is neergelegd in het VN-kinderrechtenverdrag. De Nederlandse Staat zou als partij voor alle donorkinderen moeten staan. Ook voor behandelingen van vóór 2004, toen de wet anonieme sperma donatie verbood, staat de beslissing van klinieken donoren anoniem te houden sinds deze uitspraak niet vanzelfsprekend vast. Dit geldt met name in het geval dat een kliniek de zorgplicht heeft geschonden, zoals de kliniek van Karbaat heeft gedaan.

Meer informatie

Lees meer over de uitspraak van de rechtbank
Lees meer over het recht op afstammingsinformatie
Lees meer over voortplantingstechnieken en kinderrechten

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Reactie op wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting wordt gewijzigd. Dit wetsvoorstel lag ter internetconsultatie voor. Defence…


Lees meer

Nederland stelt kinderkoop in het kader van draagmoederschap strafbaar

Kinderkoop wordt strafbaar gesteld in een nieuw artikel 151d van het Wetboek van Strafrecht. De strafbaarstelling betref…


Lees meer

Onvoldoende waarborgen kind in wetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstamming

Het Wetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstamming is onder andere bedoeld om de positie van het kind te beschermen e…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee