Scroll down

Alternate Text
News banner

Landelijke staking in de jeugdzorg voor passende jeugdhulp

Vandaag staken jeugdzorgwerkers uit het hele land. De aanleiding is dat de jeugdhulp aan kinderen met grote problemen kampt. Sinds de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten is de vraag toegenomen, het personeelstekort opgelopen en zijn de administratieve lasten complexer geworden. Tegelijkertijd zijn grote bezuinigingen doorgevoerd. Jeugdzorgwerkers trekken nu aan de bel, omdat zij merken dat het op deze manier niet mogelijk is passende jeugdhulp te bieden aan kinderen en gezinnen. En daar hebben kinderen wel recht op. Defence for Children steunt deze actie en roept, samen met alle jeugdzorgwerkers, de minister en alle gemeenten op voor te zorgen dat kinderen en gezinnen vanaf nu weer op tijd toegang hebben tot goede en passende hulp.

Investeren

De staking en protestactie in Den Haag zijn georganiseerd omdat het ultimatum is verlopen dat de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben voorgesteld. Voor 1 juni 2019 wilden de vakbonden de toezegging van de minister dat er naast een eenmalige investering van 200 miljoen euro een structureel budget van 750 miljoen euro vrijkomt voor de jeugdzorg. Met deze bedragen is de minister niet akkoord gegaan. Wel zei hij in 2019 een bedrag toe van 420 miljoen. En in 2020 en 2021 is er 300 miljoen beschikbaar gesteld. 

Personeelstekorten

Sinds de transitie jeugdzorg naar de gemeente, en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen, zijn vele jeugdspecialisten gestopt en zijn er wachtlijsten ontstaan. Ook verblijven kinderen in een gesloten omgeving omdat in de pleegzorg en ambulante zorg te weinig aanbod is. Als gevolg van het systeem van aanbestedingen is er veel bureaucratie bijgekomen en onzekerheid over contracten. Het recht van kinderen op goede zorg is daarmee zwaar onder druk komen te staan.

Het geld waar de vakbonden om vragen is nodig om de grote tekorten aan te vullen en de personeelstekorten op te lossen.  Op die manier moeten de wachtlijsten in de jeugdzorg worden weggewerkt die al jaren problematisch lang zijn.

Kinderrechtenhelpdesk

Defence for Children krijgt op de Kinderrechtenhelpdesk regelmatig vragen en klachten over de wachtlijsten, de toegang tot passende hulp en de uitstroom van jeugdzorgwerkers. Op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag dient de Staat ouders op een passende wijze bijstand te verlenen bij het opvoeden van hun kinderen. De huidige tekorten zorgen ervoor dat deze passende bijstand niet kan worden verleend door jeugdzorgwerkers. Defence for Children steunt de jeugdzorgwerkers en vakbonden in deze actie en vraagt de minister, gemeenten en jeugdwerkers bij het maken van beleid kinderen en jongeren te betrekken, hun belangen goed af te wegen en van doorslaggevende betekenis te laten zijn.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Jeugdzorg blijft in de ban van discussies over het stelsel

Vier jaar na de stelselwijziging en de decentralisatie van de jeugdzorg is het schrijnend om te zien dat er nauwelijks r…


Lees meer

Kinderrechten moeten leidend zijn in het jeugdzorgstelsel

Uit twee rapporten van de Inspectie Jeugd- en gezondheidszorg blijkt dat kwetsbare kinderen niet op tijd de juiste hulp …


Lees meer

Experts in gesprek over samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing

Op 10 september heeft het rondetafelgesprek ‘Samen plaatsen van broers en zussen bij een uithuisplaatsing’ plaatsgevonde…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee