Scroll down

Alternate Text
News banner

CPB-raming: in iedere klas twee kinderen in armoede

Er zullen volgend jaar meer kinderen in armoede belanden, dat blijkt uit de concept macro-economische verkenning (MEV) van het CPB. Als we op deze weg voortgaan, schetst de MEV een verontrustend toekomstbeeld. Eén van de meest verontrustende bevindingen is de voorspelde daling van de koopkracht van huishoudens met de laagste inkomens. Als er geen actie wordt ondernomen, zullen deze huishoudens nog verder financieel onder druk komen te staan. De armoede zal naar verwachting stijgen van 4,8% naar 5,7% van de bevolking in 2024. Dit betekent dat een nog groter deel van de samenleving met financiële uitdagingen te maken zal krijgen.

Impact voor kinderen

Het percentage kinderen dat in armoede zal gaan leven zal zonder nieuwe beleidsmaatregelen toenemen van 6,2% naar 7,0% in 2024. Dit betekent dat ten minste 230.000 kinderen te maken zullen krijgen met de impact van armoede op hun dagelijks leven en ontwikkeling. Voor één op de veertien kinderen zal voldoende voedsel, schoon water, passende kleding of een behaaglijk huis niet langer vanzelfsprekend zijn. Kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen hebben meer kans op een slechte gezondheid, op lager dan gemiddelde schoolresultaten, sociale isolatie en zij lopen een groter risico om in aanraking te komen met kindermishandeling en verwaarlozing.

Ondersteunen van gezinnen

Deze schrijnende cijfers vertalen zich naar de realiteit van het klaslokaal, waar twee kinderen per klas een fundamenteel ander leven zullen leiden dan hun leeftijdsgenootjes. Dit is een alarmerende situatie die vraagt om dringende aandacht en actie. Het rapport benadrukt de noodzaak voor beleidsmakers om nieuwe maatregelen te ontwikkelen en te implementeren die gericht zijn op het verlichten van armoede en het ondersteunen van gezinnen met lage inkomens. Hier is Nederland ook wettelijk toe verplicht. In het VN-Kinderrechtenverdrag staat o.a. (in art. 27) dat ieder kind recht heeft op een levensstandaard die toereikend is voor zijn of haar ontwikkeling. Ouders zijn hier als eerste verantwoordelijk voor. Wanneer het de ouders niet lukt hun kinderen een toereikende levensstandaard te bieden, hoort de overheid de ouders hierin te ondersteunen.

Aanbevelingen VN-Kinderrechtencomité

Het VN-Kinderrechtencomité uitte in 2022 al zorgen over het aantal kinderen in armoede en deed de aanbeveling voor een integrale en ontwikkelingsgerichte aanpak tegen armoede. Zo beveelt het comité de Nederlandse overheid aan om het beleid zodanig te verbeteren dat alle kinderen in Nederland een toereikende levensstandaard hebben, onder andere door het vergroten van sociale steun aan lage inkomensgezinnen met kinderen, het vereenvoudigen van aanvraagprocedures voor financiële steun, het verbeteren van het gezinstoeslagensysteem in alle departementen en het ontwikkelen van maatregelen om dakloosheid te voorkomen.

Prinsjesdag en de Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur en bieden een doorslaggevende kans om een andere koers in te slaan, een koers die er belang aan hecht om gezinnen met lage inkomens niet te laten afglijden en kinderen te beschermen.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Sombere prognose voor 2022 voor gezinnen met een laag inkomen

Ruim een half miljoen Nederlandse huishoudens hebben grote moeite om de energierekening te betalen. Dat staat in een op …


Lees meer

Kinderombudsman Rotterdam: “stel kinderen en ouders centraal in armoedebeleid”

Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken die in armoede opgroeien, is het nodig dat ouders en kinderen centraal staan in …


Lees meer

Europese actie in strijd tegen armoede onder kinderen hard nodig

Armoede onder kinderen wordt door de coronacrisis verergerd, zo verwachten Defence for Children, Save the Children Neder…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee