Scroll down

Alternate Text
News banner

Recht op water: procedure

In Nederland worden gezinnen met kinderen afgesloten van het water als hun ouders de waterrekening niet hebben betaald. Dit is in strijd met kinderrechten en mensenrechten die zijn vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Kinderen kunnen er niets aan doen dat hun ouders de rekening niet kunnen betalen. Toch weigeren de Nederlandse staat en publieke waterbedrijven, zoals Dunea en PWN, te stoppen met de afsluiting van gezinnen met kinderen van water. Kinderrechtenorganisatie Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) hebben de Nederlandse staat en publieke waterbedrijven Dunea N.V. en PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland N.V. voor de rechter gedaagd. Wij vinden namelijk dat er ook andere mogelijkheden zijn voor de waterbedrijven en de staat om ervoor te zorgen dat ouders de rekening betalen, zonder daarbij de rechten van kinderen te schenden.

Waarom is procedure voor u of uw kind(eren) van belang?

De uitspraak van de rechter heeft bindende kracht voor alle (op dat moment) minderjarige kinderen in Nederland.

Niets doen is meedoen

U hoeft niets te doen. Wij voeren de procedure. Als de rechter ons gelijk geeft, dan geldt dat ook voor uw kind(eren)!

Niet meedoen

Er is ook een risico. Als de rechter ons geen gelijk geeft, dan geldt dat ook voor uw kind(eren). Dit zou kunnen betekenen dat uw kinderen in de toekomst niet altijd meer zelf in een procedure op grond van kinder- en mensenrechten aansluiting van water kunnen vragen aan de rechter.

U kunt er tot 1 april 2022 voor kiezen om de rechtbank namens uw kind te laten weten dat u niet wil dat de uitkomst van deze zaak op uw kind van toepassing zal zijn. Dat is gunstig voor u wanneer wij geen gelijk krijgen van de rechter. U kunt dan namelijk namens uw kind zelf naar de rechter stappen indien waterafsluiting dreigt of inmiddels heeft plaatsgevonden.

Als u niet mee wil doen, moet u dit schriftelijk vóór 1 april 2022 laten weten aan:

de griffie van Team handel van de rechtbank Den Haag,
Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag (of)
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag,
onder vermelding van zaak/rolnummer
C/09/595728 / HA ZA 20-656

Wat hebben Defence for Children en het NJCM aan de rechter gevraagd?

Defence for Children en het NJCM hebben vijf verzoeken gedaan. Wij hebben de rechter gevraagd om:

1. de praktijk van het afsluiten van kinderen van water te stoppen. Het afsluiten wordt nu gedaan op grond van de ‘Regeling Afsluitbeleid’. Wij hebben de rechter gevraagd te bepalen dat die regeling niet meer mag worden toegepast wanneer er sprake is van een huishouden met kinderen. Juridisch betekent dit dat de rechter de regeling ‘onverbindend’ of (deels) ‘buiten toepassing verklaart’;

2. uit te spreken dat de overheid onrechtmatig handelt en heeft gehandeld door toe te laten dat kinderen in Nederland van het water worden afgesloten;

3. de overheid de opdracht te geven om maatregelen te nemen die ertoe leiden dat de levering van drinkwater aan kinderen in Nederland (i) niet meer wegens wanbetaling wordt beëindigd en (ii) wordt hervat bij de gezinnen met kinderen waarbij het water al is afgesloten;

4. uit te spreken dat Dunea en PWN (óók) onrechtmatig handelen en hebben gehandeld door kinderen in Nederland af te sluiten van water;

5. Dunea en PWN (i) te verbieden om de levering van drinkwater wegens wanbetaling te beëindigen op een adres waar een of meer kinderen wonen, en (ii), de opdracht te geven de gezinnen met kinderen weer aan te sluiten als die al zijn afgesloten van het water.

Wij hebben dus geen geld (schadevergoeding) aan de rechter gevraagd en zullen dat ook niet doen. De procedure is ingesteld met een ideëel doel: we willen de situatie voor kinderen verbeteren. Wel hebben we de rechter gevraagd om te bepalen dat de overheid en de waterbedrijven de kosten voor de procedure moeten betalen en ook de kosten moeten betalen die na de uitspraak nog moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld de kosten voor het bekendmaken en verspreiden van de uitspraak.

Procederen Defence for Children en het NJCM apart?

Nee, dat doen wij samen, met de hulp van advocatenkantoor De Brauw. Defence for Children en het NJCM komen op voor:

  • het algemeen belang: het belang van de naleving van de rechten van het kind en van
    mensenrechten door de overheid; en
  • het collectief belang: het gebundelde belang van alle kinderen die slachtoffer zijn of kunnen worden van afsluiting van het water in hun woning.

De wet geeft aan dat één partij door de rechter zal worden aangewezen als ‘hoofdvertegenwoordiger’. Dat wordt de Exclusieve Belangenbehartiger genoemd. In deze zaak heeft de rechter het NJCM aangewezen als Exclusieve Belangenbehartiger. Dat wil zeggen dat het NJCM ook Defence for Children vertegenwoordigt bij de rechtbank. De uitspraak waarin dit is bepaald, kan worden gevonden via de deze link.

Wanneer doet de rechter uitspraak?

Op 17 februari 2022 zal eerst een zitting plaatsvinden bij de rechtbank Den Haag. Dan krijgen alle partijen de mogelijkheid om aan de rechter te vertellen wat zij van de zaak vinden. De datum waarop de rechter uitspraak zal doen is nog niet bekend, maar hier zal enige tijd overheen gaan. De uitspraak is openbaar. Als de uitspraak er is, zullen wij deze op onze website publiceren.

Tot slot

Mocht u zelf (ooit) van water zijn afgesloten dan horen we graag hoe dat voor u en uw kinderen is of was. U kunt een mail sturen aan info@defenceforchildren.nl onder vermelding van ‘recht op water’.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Definitief: kinderen in Nederland mogen niet meer worden afgesloten van drinkwater

Voor een grote groep kinderen in Nederland ziet de toekomst er rooskleuriger uit: vanaf vandaag mogen gezinnen met kinde…


Lees meer

Historische uitspraak: Nederlandse staat en drinkwaterbedrijven moeten stoppen met afsluiten van drinkwater bij gezinnen met kinderen

Het beleid van de Nederlandse overheid om kinderen van het water af te sluiten bij wanbetaling is onrechtmatig. De Neder…


Lees meer

Landmark ruling: Dutch State and drinking water companies must stop cutting off drinking water to families with children

The Dutch government's policy and practice of disconnecting children from the water in the event of non-payment is unlaw…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee