Scroll down

Alternate Text
News banner

Houd coronanoodopvang open: voorkom dat kinderen op straat terechtkomen

Morgen, op 2 juni 2021, zou de coronanoodopvang voor dak- en thuislozen de deuren moeten sluiten. Daardoor komt iedereen die niet in aanmerking komt voor maatschappelijke opvang op straat te staan. Belangenorganisaties voor dak- en thuislozen uit de vier grote steden verzetten zich tegen de voorgenomen sluiting. Defence for Children steunt de oproep om de noodopvang open te houden en vraagt daarbij in het bijzonder aandacht voor gezinnen met kinderen die op dit moment in de noodopvang verblijven. Hun benarde situatie is in het publieke debat onderbelicht, terwijl ook zij op straat staan als de noodopvang wordt gesloten.

Coronanoodopvang biedt uitkomst voor dakloze gezinnen met kinderen

Op de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children zien we al langere tijd een stijging van het aantal gezinnen met kinderen dat (dreigend) dakloos raakt. Het vinden van zelfstandige woonruimte is een knelpunt in Nederland. Door de coronacrisis is het voor gezinnen nog lastiger geworden een alternatieve verblijfplek of woonruimte te vinden. Sommige gezinnen met kinderen zijn vanwege de coronacrisis tot op heden toegelaten tot de coronanoodopvang. Deze opvang biedt voor diverse gezinnen een uitkomst. De voorgenomen sluiting van de noodopvang leidt tot overduidelijke risico’s voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Door dakloosheid, of de dreiging ervan, lijden kinderen onder gevoelens van onzekerheid, boosheid, stress en angst. Kinderen lopen, als het gezin noodgedwongen een zwervend bestaan gaat leiden, ook gezondheidsrisico’s. Dat willen en mogen we kinderen niet aandoen, zij hebben immers part noch deel aan de huisvestingsproblematiek van hun ouders.

Mirjam Blaak, directeur Defence for Children

"We roepen zowel de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als gemeenten op de coronanoodopvang open te houden. Voorkomen moet worden dat kinderen met hun ouders op straat terechtkomen, omdat zij geen alternatieve verblijfplek of woonruimte hebben. Kinderen horen niet thuis op straat!”

Kinderen mogen niet op straat komen te staan

De overheid heeft onder meer op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag de verplichting de belangen van kinderen te zien, te onderzoeken, te horen en mee te wegen in besluiten die hen raken. Zo ook besluiten die gaan over het bieden van onderdak aan kinderen. Kinderen hebben immers volgens het VN-Kinderrechtenverdrag het recht op een toereikende levensstandaard, waarvan onderdak een onderdeel is. Het op heel korte termijn sluiten van de coronanoodopvang zonder kinderen een andere passende voorziening te bieden, druist volledig in tegen de belangen en rechten van die kinderen. Kinderen mogen niet op straat komen te staan en hebben het recht om gezamenlijk met hun ouders opgevangen te worden als zij dakloos (dreigen te) raken vanwege armoede- en dakloosheidsproblematiek.

Houd noodopvang open

Defence for Children roept zowel de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als gemeenten op oog te hebben voor de penibele situatie van gezinnen met kinderen. De kinderrechtenorganisatie pleit er dan ook voor om de noodopvang open te houden, zodat mensen die vanwege de huidige wetgeving niet in aanmerking komen voor maatschappelijke opvang onderdak hebben. Voorkomen moet worden dat kinderen met hun ouders op straat terechtkomen, omdat zij geen alternatieve verblijfplek of woonruimte hebben. Daarnaast is een structurele oplossing nodig om (dreigende) dakloosheid bij gezinnen met kinderen te voorkomen.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Onderzoek: Duurzame oplossing nodig voor dakloze gezinnen

Gezinnen met kinderen hebben recht op opvang als zij dakloos (dreigen te) raken en dit moet in de Nederlandse wet worden…


Lees meer

VN-Rapporteurs vernietigend over Rotterdams woonbeleid

In een brief hebben Speciale Rapporteurs van de Verenigde Naties (VN) ernstige zorgen geuit over het woonbeleid van de g…


Lees meer

Kinderombudsman: kinderen onzichtbaar en ongehoord bij huisvestigingsproblemen

Het belang van het kind moet worden meegewogen bij huisvestigingsproblemen vanwege armoede in gezinnen met kinderen. Dat…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee