Scroll down

Alternate Text
News banner

Gemeente weet niet bij hoeveel gezinnen het drinkwater is afgesloten

De gemeente Eindhoven heeft geen zicht op het aantal gezinnen dat is afgesloten van het drinkwater. Dat blijkt uit de antwoorden die de gemeente heeft gegeven op raadsvragen van Ouderen Appel Eindhoven over het afsluiten van drinkwater bij huishoudens met schulden. Defence for Children vindt dit zorgelijk. Het afsluiten van drinkwater bij gezinnen met kinderen is in strijd met het recht van het kind op schoon drinkwater en een toereikende levensstandaard.

Noodzaak schoon drinkwater

Kwetsbare consumenten voor wie afsluiting van het water ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, kunnen sinds 1 juli 2018 worden uitgesloten van het afsluiten van water. Kinderen worden echter niet aangemerkt als kwetsbare consumenten. Zij ontvangen enkel eenmalig een twaalf liter waterzak die lang niet voldoende is om te voorzien in de eerste levensbehoefte. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heeft ieder persoon per dag 50 tot 100 liter water nodig om te voldoen aan de basisbehoeften en om zeer ernstige gezondheidsproblemen te voorkomen. Waterafsluiting van gezinnen met kinderen is ingrijpend, risicovol en ontkent het recht op drinkwater van het kind. Defence for Children is daarom met het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten een rechtszaak gestart tegen de Nederlandse staat en (twee) waterbedrijven. Daarin wordt aan de rechter gevraagd de praktijk van het afsluiten van gezinnen met kinderen van water te stoppen. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat alle kinderen in Nederland toegang tot voldoende drinkwater hebben en houden. 

De rechtszaak is door de rechter aangehouden tot 7 oktober 2020. Tot die tijd krijgen andere belangenbehartigers de mogelijkheid om een soortgelijke procedure te starten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rechtspraak. 

Pilot gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft aangegeven het met Ouderen Appel Eindhoven eens te zijn. Volgens de gemeente zouden alle inwoners toegang moeten hebben tot schoon drinkwater. In het najaar start de gemeente met een pilot om mensen met schulden eerder in beeld te krijgen en te helpen. Defence for Children is verheugd over deze pilot en stimuleert andere gemeenten dit voorbeeld te volgen. Kinderen moeten vanwege hun kwetsbaarheid extra bescherming krijgen. Dit is enkel mogelijk indien het aantal gezinnen zonder drinkwater in beeld is.

Meer informatie: 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Kinderen mogen van de rechter nog steeds worden afgesloten van drinkwater

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag geoordeeld dat het niet per definitie onrechtmatig is als gezinnen met kinderen v…


Lees meer

Nederlandse Staat en waterbedrijven voor de rechter voor waterafsluitingen bij kinderen

De Nederlandse Staat en publieke drinkwaterbedrijven Dunea en PWN stonden vandaag voor de Haagse rechtbank in de zogenaa…


Lees meer

RECHT OP WATER PROCEDURE - IEDER KIND HEEFT RECHT OP WATER

In Nederland worden gezinnen met kinderen afgesloten van het water als hun ouders de waterrekening niet hebben betaald. …


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee