Scroll down

Alternate Text
News banner

Eurochild: groeiende ongelijkheid tussen kinderen

Op 14 november heeft Eurochild haar jaarlijkse European Semester Report gepubliceerd over de situatie van kinderen in tweeëntwintig Europese landen waaronder Nederland. Bij elk land staat waar de uitdagingen liggen op het gebied van kinderrechten. Defence for Children leverde samen met Save the Children een bijdrage aan het rapport met input over de situatie van kinderen in Nederland.

Armoede onder kinderen

De Europese cijfers laten zien dat armoede onder kinderen in Nederland het afgelopen jaar licht is gedaald. Ons land behoort opnieuw tot de ‘top’ van landen uit de Europese Unie. Echter, Nederland vergelijken met andere -  minder presterende - landen geeft een vertekend beeld van de Nederlandse situatie. Hierdoor wordt niet kritisch gekeken naar de tekortkomingen van Nederland om armoede onder kinderen structureel terug te dringen. Want nog steeds groeien volgens het CBS 292.000 kinderen in Nederland op in armoede. In een welvarend land als Nederland zou dat niet mogen.

Toeslagenstelsel complex

Er wordt aandacht besteed aan het Nederlandse toeslagenstelsel. Dit wordt vaak genoemd als een succesvolle factor om schuldenproblematiek aan te pakken. Het recent gepubliceerde rapport van de Algemene Rekenkamer laat echter zien dat het stelsel te complex is en tot schulden leidt. Vooral huishoudens met kinderen hebben vaker en langer te maken met toeslagschulden. Het huidige systeem, waaronder het sociale vangnet, is ontoereikend gezien de structurele armoede in Nederland. Van belang is ook om het tekort aan sociale en betaalbare woningen op de huizenmarkt aan te pakken.

Ongelijke kansen onderwijs

Het rapport besteedt tevens aandacht aan segregatie in het onderwijs en het tekort aan leraren. Zo worden de ongelijke kansen en scheiding in het onderwijssysteem benadrukt, waarbij kinderen met lager opgeleide ouders minder kansen hebben dan kinderen met hoger opgeleide ouders. Daarnaast moet Nederland werken aan inclusief onderwijs.

Participatie en kennis van kinderrechten

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor participatie van kinderen en jongeren. Toch ontbreekt het vaak aan kennis van kinderrechten om van betekenisvolle participatie te spreken. Er is geen toets om te checken of maatregelen en beleid in lijn zijn met het VN-Kinderrechtenverdrag. Uit een enquête van de Nederlandse Jeugdraad blijkt dat slechts 34% van de jongeren het Verdrag kent. Het is noodzakelijk dat politici, beleidsmakers en professionals die met kinderen werken kennis hebben van kinderrechten. Nederland zou hier in 2020 maatregelen voor moeten nemen, zodat betekenisvolle participatie structureel wordt verzekerd en het belang van het kind centraal komt te staan.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Sombere prognose voor 2022 voor gezinnen met een laag inkomen

Ruim een half miljoen Nederlandse huishoudens hebben grote moeite om de energierekening te betalen. Dat staat in een op …


Lees meer

Kinderombudsman Rotterdam: “stel kinderen en ouders centraal in armoedebeleid”

Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken die in armoede opgroeien, is het nodig dat ouders en kinderen centraal staan in …


Lees meer

Europese actie in strijd tegen armoede onder kinderen hard nodig

Armoede onder kinderen wordt door de coronacrisis verergerd, zo verwachten Defence for Children, Save the Children Neder…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee