Scroll down

Alternate Text
News banner

Stop afsluiten water bij kinderen

Defence for Children heeft het ministerie van Infrastructuur & Milieu opgeroepen om minderjarige kinderen nooit af te sluiten van water. Kinderen moeten in de nieuwe Regeling afsluitbeleid drinkwater kleinverbruikers van het ministerie worden aangemerkt als kwetsbare consument. Daarnaast roept Defence for Children op om signalen van het niet kunnen betalen van de waterrekening aan te grijpen als startpunt voor het opstarten van gemeentelijke (schuld)hulpverlening. Dit en meer is te lezen in een reactie op het voorstel Regeling Afsluitbeleid.

Het ministerie van I&M wil de regeling aanpassen zodat huishouders bij afsluiting niet direct zonder drinkwater komen te zitten, maar eerst de mogelijkheid krijgen gebruik te maken van een waterzak. Drinkwater uit een waterzak is geen volwaardig alternatief voor de levering van drinkwater aan huis. Het voorstel gaat hiermee voorbij aan het recht van kinderen op gezondheid en toegang tot schoon drinkwater. In het voorstel is volgens Defence for Children onvoldoende rekening gehouden met de rechten en belangen van kinderen die worden afgesloten van water. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag moet het belang van het kind bij besluitvorming over beleid dat hen treft altijd een eerste overweging zijn. Daarnaast hebben kinderen recht op de grootst mogelijke mate van gezondheid en een toereikende levensstandaard.

 

Kinderen: kwetsbare consument

In de huidige regeling worden minderjarige kinderen niet aangemerkt als kwetsbare consument. Kinderen zijn een kwetsbare groep en hebben geen invloed op het betalen van de waterrekening. Een kind in armoede is bijzonder kwetsbaar, omdat armoede op verschillende manieren de ontwikkeling kan belemmeren. Bij afsluiting van water lopen zij grote gezondheidsrisico's. Defence for Children stelt voor om minderjarige kinderen - in art. 6 van de Regeling Afsluitbeleid - specifiek aan te merken als kwetsbare consument, om zo het afsluiten van water bij kinderen te voorkomen.

Koppel betaalachterstand aan schuldhulpverlening

Het signaal dat een gezin de waterrekening niet kan betalen, moet leiden tot het spoedig opstarten van gemeentelijke (schuld)hulpverlening. Zo kunnen drinkwaterbedrijven een belangrijke rol spelen in vroegsignalering van gezinnen met schulden. In een volgende versie van de Regeling Afsluitbeleid moet aandacht worden besteed aan de toegang tot vervolghulp door de gemeente. Gemeenten kunnen gezinnen sneller en beter helpen wanneer er geen sprake is van een acute situatie. De overheid kan hierin een sturende rol spelen en gemeenten aansporen hierop beleid te ontwikkelen.

In totaal hebben vijftien organisaties gereageerd op de online consultatie, waaronder de Kinderombudsman, de Landelijke Cliëntenraad, Divosa en VNG.

Meer informatie

Klik hier voor het voorstel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Regeling afsluitbeleid drinkwater kleinverbruikers, mei/juni 2017. 

Klik hier voor de reactie van Defence for Children op de internetconsultatie, d.d. 23 juni 2017. 

Klik hier voor de internetconsultatie Wijziging Regeling afsluitbeleid drinkwater kleinverbruikers.

Sustainable Development Goal nr. 6 gaat over schoon water en de mogelijkheid tot sanitatie.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Eurochild: groeiende ongelijkheid tussen kinderen

Op 14 november heeft Eurochild haar jaarlijkse European Semester Report gepubliceerd over de situatie van kinderen in tw…


Lees meer

Jongeren winnen innovatie-award met project Speaking Mind

Jongeren hebben met het project Speaking Minds de Missing Chapter Award in de categorie innovatie gewonnen. Een vierko…


Lees meer

Rotterdam laat 2 dakloze gezinnen met 4 kinderen in de kou staan

De gemeente Rotterdam biedt geen maatschappelijke opvang aan twee gezinnen met vier jonge kinderen van 4, 6, 8 en 10 jaa…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee