Scroll down

Alternate Text
News banner

Reactie op hoofdlijnenakkoord

Na ruim zes maanden onderhandelingen ligt er sinds gisteren een hoofdlijnenakkoord tussen de partijen PVV, VVD, NSC en BBB met de titel ‘hoop, lef en trots’. Voor veel kinderen in Nederland zou dit valse hoop kunnen zijn. Uit dit hoofdlijnenakkoord komt geen duidelijke visie naar voren hóe het toekomstige kabinet zorg gaat dragen voor het welzijn en de rechten van kinderen. Defence for Children Nederland stipt hieronder kort drie zorgpunten aan.

Armoede onder kinderen

Een groot aantal kinderen in Nederland leeft in armoede. Kinderen lijden onder armoede en de schadelijke effecten op hun ontwikkeling zijn vaak langdurend. Het hoofdlijnenakkoord noemt het streven ‘om de cijfers van het aantal kinderen in armoede niet te laten stijgen’. Het eerdere kabinet zette in op een halvering. De ambitie zou moeten zijn het aantal kinderen in armoede terug te dringen. Dit zien wij niet terug in het akkoord.

Online veiligheid van kinderen

Het leven van kinderen speelt zich voor een groot deel online af. Kinderen moeten worden beschermd tegen het zien, ervaren en de gevolgen van online seksueel geweld. Nederland is koploper in Europa in het hosten van materiaal van seksueel geweld tegen kinderen. Dit ontzettend belangrijke onderwerp is in het hoofdlijnenakkoord onbenoemd.

Asiel en migratie van gezinnen en kinderen

Defence for Children Nederland maakt zich zorgen om de intentie de Spreidingswet in te trekken. Deze is in het leven geroepen om de druk op de opvang van gezinnen en kinderen te verminderen en draagt eraan bij dat kinderen in een veiligere omgeving worden opgevangen.

De wens in het hoofdlijnenakkoord om gezinshereniging voor kinderen te beperken, gaat in tegen het recht van kinderen om op te groeien bij familie. Bovendien is dit een dusdanig klein percentage van de algehele asielopvang dat het geen effect heeft op de totale instroom. Ondertussen wordt de groep kinderen die hier al langer dan 5 jaar verblijft steeds groter. Kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen zijn hier geworteld. Een oplossing voor deze groep ontbreekt in het huidige hoofdlijnenakkoord.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Europese verkiezingen: een kans voor kinderrechten

De recente Europese verkiezingen, waarbij miljoenen Nederlanders en andere Europese burgers hun stem uitbrachten, zijn v…


Lees meer

Ufuk Kâhya verkent kinderrechten in de EU met Defence for Children Nederland

Defence for Children ontving Ufuk Kâhya in het Kinderrechtenhuis in Leiden voor een werkbezoek. Kâhya zette zich als voo…


Lees meer

Wendy Horsten treedt toe tot Raad van Toezicht Defence for Children

Defence for Children Nederland is verheugd dat Wendy Horsten, een ervaren leider bij ING Nederland, toetreedt tot haar R…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee