Scroll down

Alternate Text
News banner

Europese verkiezingen: een kans voor kinderrechten

De recente Europese verkiezingen, waarbij miljoenen Nederlanders en andere Europese burgers hun stem uitbrachten, zijn van groot belang voor de bescherming en verbetering van kinderrechten in Europa. Nederland koos daarbij 31 leden voor het Europese Parlement. In totaal werden 720 zetels verdeeld onder de lidstaten van de Europese Unie.

Defence for Children Nederland verwelkomt de nieuwe leden van het Europees Parlement en benadrukt dat kinderrechten bij elke beslissing centraal horen te staan.

Belang van Europa voor Kinderrechten

Het Europees Parlement speelt een essentiële rol in het waarborgen en bevorderen van kinderrechten binnen de Europese Unie (EU) en alle lidstaten. Door middel van wetgeving, beleid en toezicht draagt het Europees Parlement bij aan de bescherming van kinderen tegen misbruik, uitbuiting en andere vormen van schending van hun rechten. Sinds 2009 zijn kinderrechten vastgelegd in het EU-recht dankzij het Verdrag van Lissabon. Dit verdrag verplicht de EU om bij alle Europese beleidsmaatregelen en acties de rechten van kinderen te beschermen en te bevorderen.

Invloed Europees beleid op kinderen

Kinderen hebben geen stemrecht, maar het Europese beleid beïnvloedt hun leven en toekomst ingrijpend. Cruciale besluiten over klimaat, armoedebestrijding, technologie, migratie en veiligheid raken allemaal de rechten van kinderen. Het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties (VN) waarborgt deze rechten:

  • Artikel 27: het recht van kinderen op een toereikende levensstandaard (onderdak, kleding, voldoende eten en drinken, gezondheidszorg, onderwijs en speelmogelijkheden);
  • Artikel 22: het recht van kinderen die vluchten op bijzondere bescherming en bijstand;
  • Artikel 34: het recht van kinderen om te worden beschermd tegen seksuele uitbuiting en geweld.

Daarnaast stelt het VN-Kinderrechtencomité general comments op. Dit zijn uitleg en interpretaties van specifieke rechten van het kinderrechtenverdrag.

  • General comment 26: het recht van kinderen op een schone, gezonde en duurzame leefomgeving. Het comité verbindt de rechten op leven, gezondheid en onderwijs met de noodzaak van een veilige en gezonde leefomgeving.
  • General comment 25: het recht van kinderen in relatie tot de digitale wereld. Dit commentaar benadrukt onder andere het belang van bescherming tegen online misbruik, educatieve mogelijkheden en digitale omgevingen en het recht op privacy online voor kinderen.

Huidige problemen van kinderen in Europa

Kinderen in Europa ervaren grote problemen. Zo zijn er wereldwijd meer dan 40 miljoen kinderen op de vlucht door oorlog, geweld en klimaatverandering, is een kwart van de vluchtelingen die in Europa asiel aanvraagt kind en leven 20 miljoen kinderen in Europa in armoede. Bovendien geeft één op de acht kinderen aan (online) een vorm van seksueel geweld of uitbuiting te hebben meegemaakt.

Oproep aan de nieuwe Europarlementariërs

Defence for Children – ECPAT Nederland feliciteert alle nieuwe Europarlementariërs met hun zetel en roept hen op om kinderrechten prioriteit te geven. Ons advies is om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren, zodat zij ook een stem hebben in zaken die hen aangaan. Daarnaast moedigen we Europarlementariërs aan om initiatieven te ondersteunen die kinderparticipatie bevorderen, zodat kinderen actief kunnen bijdragen aan beleid en besluitvorming. Wij kijken ernaar uit om samen te werken met het nieuwe Europees Parlement om de rechten van kinderen te beschermen en te bevorderen.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Reactie op hoofdlijnenakkoord

Na ruim zes maanden onderhandelingen ligt er sinds gisteren een hoofdlijnenakkoord tussen de partijen PVV, VVD, NSC en B…


Lees meer

Ufuk Kâhya verkent kinderrechten in de EU met Defence for Children Nederland

Defence for Children ontving Ufuk Kâhya in het Kinderrechtenhuis in Leiden voor een werkbezoek. Kâhya zette zich als voo…


Lees meer

Wendy Horsten treedt toe tot Raad van Toezicht Defence for Children

Defence for Children Nederland is verheugd dat Wendy Horsten, een ervaren leider bij ING Nederland, toetreedt tot haar R…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee