Scroll down

Alternate Text
News banner

Na de val van het kabinet: tijd voor een nieuwe koers

Nu het stof na de val van Kabinet Rutte IV neerdaalt worden de gevolgen van politieke keuzes voor kinderen pijnlijk duidelijk. De coalitiepartijen kwamen vrijdag 7 juli niet tot een gedragen pakket aan migratiemaatregelen die de zogenaamd hoge instroom zouden moeten indammen. Het voorstel om gezinshereniging van mensen op de vlucht voor oorlog en geweld te beperken ging de morele grens van de ChristenUnie voorbij en bleef voor de VVD een harde eis. De rechten van kinderen werden een politieke speelbal voor electoraal gewin en internationale wetgeving werd rekbaar en multi-interpretabel geacht. Dat de hoge instroom een hardnekkig en onjuist frame blijft, baart ons zorgen, de realiteit is namelijk dat de daadwerkelijke instroom bijna de helft minder is dan verwacht en asiel een zeer klein percentage is van de totale migratiestroom. De onwettelijke eis om gezinshereniging van mensen op de vlucht voor oorlog en geweld te beperken zal slechts 1 à 2% van de totale immigratie teruggedrongen hebben. Kinderen mogen nooit de dupe worden van falend beleid of belangen van politieke partijen.

Nieuwe koers

Inwoners van Nederland zullen na tweeënhalf jaar Rutte IV opnieuw voor een cruciale keuze komen te staan. Dit is belangrijk omdat de kans na 15 jaar groot is dat het politieke landschap drastisch zal veranderen. Een nieuwe koers is in zicht maar welke kant het kwartje opvalt is spannend en impactvol voor de positie van kwetsbare kinderen. Defence for Children hoopt dat politieke partijen kinderrechten serieus zullen nemen en dat partijprogramma’s bol zullen staan van waarborgen voor de rechten van kinderen. En daarnaast hopen we dat de keuze van de kiezer in het stemhokje valt op een partij die schendingen van kinderrechten aankaart, aanpakt en in de toekomst voorkomt.

Luisteren naar kinderen

Het door Nederland geratificeerde VN-Kinderrechtenverdrag benadrukt het recht van kinderen om gehoord te worden in zaken die hen aangaan. Het is van cruciaal belang dat het nieuwe kabinet mechanismen implementeert om de participatie van kinderen te bevorderen en hen in staat te stellen hun mening te geven over thema’s die invloed hebben op hun leven. Door kinderen te betrekken, kunnen we een inclusief beleidskader creëren dat de belangen van de meest kwetsbaren in onze samenleving beschermt.

Investeringen zijn nodig

Er moet nu actie worden ondernomen om kansenongelijkheid aan te pakken, met name als het gaat om kinderen in kwetsbare situaties zoals kinderen in armoede, in de jeugdzorg, in de asiel- en migratieprocedures en kinderen met een handicap. Dit vereist investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en een radicaal andere kijk op asiel en migratie, gericht op het bevorderen van gelijkheid en het waarborgen van de rechten van ieder kind. Defence for Children zal het feit dat kinderrechten centraal moeten staan de komende maanden blijven benadrukken.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Masterscriptie over kinderrechten? Maak kans op de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2023

Heb jij een masterscriptie over kinderrechten geschreven? Dan maak je misschien wel kans op de Jaap Doek Kinderrechtensc…


Lees meer

Magere kabinetsplannen, wel een daadkrachtige Kamer tegen armoede

Deze week is de Miljoenennota overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Defence for Children kijkt naar de kabi…


Lees meer

Ronald Pasanea nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Ronald Pasanea is sinds 1 december 2022 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Defence for Children – ECPAT. Per 2…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee