Scroll down

Alternate Text
News banner

Kieswijzer laat zien: politieke partijen maken onderscheid in het waarborgen van kinderrechten

Op 22 november kiezen we een nieuwe Tweede Kamer. Kinderen mogen zelf geen stem uitbrengen, maar de plannen van de politieke partijen zijn wel heel belangrijk voor ze en hebben veel invloed op hun dagelijks leven en hun toekomst. Denk bijvoorbeeld aan de 230.000 kinderen die in Nederland in armoede dreigen op te groeien, en kinderen die naar Nederland zijn gevlucht en verblijven in noodopvanglocaties waar hun veiligheid en welzijn niet gewaarborgd is. Wat zijn de gevolgen van de plannen van de dertien grootste politieke partijen voor de verwezenlijking van kinderrechten in Nederland? Defence for Children dook in de verkiezingsprogramma’s en zocht het uit. Vandaag presenteren wij onze kieswijzer Kinderrechten op www.stemvoorkinderen.nl

Verschillen bestaanszekerheid en asiel en migratie

Defence for Children analyseerde de verkiezingsprogramma’s van dertien partijen aan de hand van het VN-Kinderrechtenverdrag op 9 thema’s: asiel en migratie, bestaanszekerheid, jeugdzorg, klimaat, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, participatie, strafrecht en jeugd en uitbuiting. De scores van elke partij zijn in een scorekaart gezet. Daarop is te zien dat de mate waarin politieke partijen kinderrechten waarborgen, per thema verschilt. Het grootste verschil is zichtbaar bij de thema’s bestaanszekerheid en asiel en migratie. Geen enkele partij scoort slecht op bestaanszekerheid, en de plannen van acht partijen leiden zelfs tot een verbetering van de positie van kinderen. Daartegenover staat dat meer dan de helft van de partijen asiel- en migratiestandpunten heeft die de rechten van kinderen schenden. Dit geldt voor de plannen van VVD, PVV, BBB, CDA, SGP, FvD en NSC.

“De rechten uit het VN-Kinderrechtenverdrag gelden voor alle kinderen, dus ook voor kinderen die naar Nederland vluchten en hier asiel aanvragen,” aldus Mirjam Blaak, directeur van Defence for Children. “We zijn verheugd om te zien dat de plannen voor bestaanszekerheid positieve effecten voor kinderen hebben, maar de asiel- en migratieplannen van veel partijen zijn zorgwekkend. Zo doen meerdere partijen voorstellen om kinderen op de vlucht voor oorlogsgeweld het recht te ontzeggen om met hun ouders samen te zijn. Diverse partijen stellen zelfs voor om überhaupt alle kinderen op de vlucht te verbieden in Nederland om bescherming te vragen. Een asielquotum en het vertragen van of stellen van voorwaarden aan gezinshereniging zijn rechtstreeks in strijd met het verdrag.” 

Asiel en migratie

Kinderen die naar Nederland komen hebben het recht om hier op een kindvriendelijke manier opgevangen te worden in kleinschalige en duurzame opvanglocaties met toegang tot onderwijs en zorg, voldoende privacy en mogelijkheden om te spelen. Voor hun ontwikkeling is het essentieel dat kinderen op dezelfde plek kunnen blijven wonen en niet steeds moeten verhuizen naar een andere locatie. Kinderen hebben bovendien altijd het recht op gezinshereniging met hun ouders. Dat geldt voor kinderen in een ander land van wie de ouder in Nederland een asielvergunning heeft gekregen en voor kinderen die zonder ouders in Nederland zijn en een verblijfsvergunning hebben gekregen. Er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen kinderen en ouders die gevlucht zijn voor individuele vervolging en kinderen en ouders die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld. Aan het recht van een kind om bij zijn of haar ouders te zijn mogen geen voorwaarden worden gesteld die maken dat het langer duurt voordat kinderen en ouders weer samen zijn.

Bestaanszekerheid

Bestaanszekerheid staat in veel verkiezingsplannen centraal, en kinderen hebben daar profijt van. Daarnaast moet armoede onder kinderen worden aangepakt en moeten kinderen beschermd worden tegen de effecten daarvan op hun ontwikkeling: kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen hebben meer kans op een slechte gezondheid en lager dan gemiddelde schoolresultaten. Bovendien lopen ze een groter risico om in aanraking te komen met kindermishandeling en verwaarlozing.

Alle dertien partijen hebben plannen die dit waarborgen. CDA, D66, GroenLinks/PvdA, ChristenUnie, PvDD, NSC en Volt hebben daarnaast specifieke voorstellen om de positie van kinderen te verbeteren, zoals het garanderen van basisvoorzieningen voor gezinnen en het verlagen van de kosten van kinderopvang.

Aandacht voor kinderrechten ontbreekt

Kinderen mogen zelf geen stem uitbrengen, maar de plannen van de politieke partijen hebben veel invloed op hun dagelijks leven en  toekomst. Nog niet alle politieke partijen hebben oog voor de specifieke positie van kinderen. Veel plannen hebben een positief neveneffect op die positie, maar stellen het belang van het kind niet daadwerkelijk centraal. Defence for Children roept alle politieke partijen op hier meer aandacht aan te besteden.

Bekijk de kieswijzer!

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Wendy Horsten treedt toe tot Raad van Toezicht Defence for Children

Defence for Children Nederland is verheugd dat Wendy Horsten, een ervaren leider bij ING Nederland, toetreedt tot haar R…


Lees meer

Breed Mensenrechtenoverleg doet aanbevelingen aan informateur over mensenrechten in buitenlandbeleid

Het Breed Mensenrechtenoverleg (BMO), waar Defence for Children - ECPAT Nederland lid van is, heeft onlangs een brief ge…


Lees meer

Meerjarig partnerschap met de Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij heeft per 1 januari 2024 de samenwerking met Defence for Children voor een periode van 5 j…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee