Scroll down

Alternate Text
News banner

Kinderrechtenhelpdesk Defence for Children: halfjaarlijkse cijfers

In het eerste halfjaar van 2022 behandelde de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children in totaal 535 zaken. Dit is een daling ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021, toen de helpdesk 690 zaken behandelde. De meeste vragen werden gesteld door ouders, hulpverleners en advocaten, maar onder de vragenstellers waren ook dertig kinderen.

De Kinderrechtenhelpdesk bestaat uit drie afdelingen: Jeugdrecht, Migratie en Uitbuiting.

Afdeling Jeugdrecht

De afdeling Jeugdrecht behandelde 322 zaken in de eerste helft van 2022. Op de afdeling Jeugdrecht werden onder andere vragen gesteld over het familierecht, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, onderwijs en armoede. In al deze zaken werd individueel juridisch advies gegeven, wat tot mooie resultaten leidde. Zo werd een kind dat uit huis geplaatst zou worden, geholpen om zijn mening aan de rechter te geven, iets wat niet standaard gebeurt. Ook werden twee vijftienjarige kinderen geïnformeerd over hun rechten na een aanhouding door de politie en werd voorkomen dat kinderen als gevolg van armoede van hun ouders werden gescheiden. De gemeenten werden gewezen op de rechten van de kinderen en de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor het bieden van gezamenlijke opvang aan kinderen en hun ouders als zij dakloos zijn.

Afdeling Migratie

In de eerste helft van 2022 behandelde de afdeling Migratie 211 zaken. In totaal werd in 21 zaken een succes behaald. Zo kreeg een kind op basis van haar bekering tot het christendom een asielvergunning en kreeg een zwaar gehandicapt kind na een jarenlange procedure eindelijk een vergunning. Ook werden (samengestelde) gezinnen herenigd en mocht een kind zonder verblijfsvergunning zijn opleiding afmaken nadat hij achttien jaar was geworden.

In acht zaken werden verblijfsvergunningen verleend aan gewortelde kinderen op basis van een door Kamerlid Jasper van Dijk (SP) ingediende motie. De mede door Defence for Children geïnspireerde motie-Van Dijk leidde tot een beleidswijziging waardoor in Nederland gewortelde kinderen, die hier geboren werden na de asielprocedure van hun ouders, toch in aanmerking kunnen komen voor een verblijfsvergunning op grond van het Kinderpardon.

Afdeling Uitbuiting

De afdeling Uitbuiting behandelde twee zaken in het eerste halfjaar van 2022. Zo werd informatie gegeven over stappen die gezet kunnen worden bij vermoedens van mensenhandel. In de andere zaak werd meegedacht over de situatie waarin een kind na een vakantie niet meer terug op school kwam en er vermoedens bestonden dat het kind door de familie was uitgehuwelijkt in het buitenland.

Vooruitblik

Ook in de tweede helft van 2022 kunnen kinderen, ouders, professionals en anderen weer terecht bij de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children als zij vragen hebben over de rechten van het kind. Wij denken graag mee.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Verminderen administratieve lasten mag niet ten koste gaan van rechtspositie kinderen en ouders

Defence for Children en de Vereniging Jeugdrecht Advocaten Rotterdam hebben een brandbrief gestuurd aan het college van …


Lees meer

Grote stap richting klachtrecht kinderen

Op 26 mei 2023 heeft het kabinet het principebesluit genomen om het klachtenprotocol (het Derde Facultatief Protocol bij…


Lees meer

Marc Dullaert en Lars Westra nieuwe voorzitters Kinderrechtencollectief

Op de dag dat de eerste editie van de jaarlijkse Nationale Kinderrechtendialoog plaatsvindt, maakt het Kinderrechtencoll…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee