Scroll down

Alternate Text
News banner

Kinderrechten in Cijfers 2020

Elk jaar vragen UNICEF Nederland en Defence for Children bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport cijfers op die inzicht geven in de stand van zaken van kinderrechten in Nederland. Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de coronacrisis die voor álle kinderen en jongeren in ons land een aanzienlijke impact had, en die met name de kwetsbare kinderen, wiens rechten al onder druk staan, trof. Op dinsdag 30 november verschijnt het rapport ‘Kinderrechten in cijfers: 2020’, uitgegeven door het Kinderrechtencollectief.

Het rapport bestaat uit 6 onderwerpen

Een aantal opvallende cijfers en zaken

  • Informatie over gemiddelde wachttijden, doorlooptijden en de aantallen kinderen die wachten op passende Jeugdhulp/bescherming worden niet op landelijk niveau structureel bijgehouden. Deze cijfers zijn vooral af te leiden uit rechtelijke uitspraken en uit cijfers van instellingen.
  • Door een verbeterde meldcode sinds januari 2019 zijn er meer meldingen door professionals bij Veilig Thuis, ook in 2020. Steeds meer mensen vragen daar advies over vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Kinderen die in voorlopige hechtenis in justitiële jeugdinrichtingen verblijven hebben vaak passende zorg nodig, maar ook bij deze groep kinderen spelen wachtlijsten een rol. Daardoor blijven zij in een justitiële jeugdinrichting bij gebrek aan een alternatief en in afwachting van een meer geschikte plek.
  • De behandeling van kinderen die in aanraking komen met het jeugdstrafrecht is niet altijd in lijn met de rechten van kinderen. Zo moeten minderjarige verdachten de periode van de ophouding voor verhoor en de inverzekeringstelling veelal in een politiecel of arrestantencel (cellencomplex) doorbrengen.
  • Een goede ontwikkeling: in Caribisch Nederland is 1 augustus 2020 het jeugdstrafrecht ingevoerd.
  • De IND vroeg in 2020 bij gezinshereniging nooit om een deskundigenrapport over de afhankelijkheidsverhouding tussen het kind en de ouder bij de Raad van de Kinderbescherming.
  • Het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen die ‘met onbekende bestemming’ uit de asielopvang vertrekt is door de Covid19-uitbraak gedaald in 2020. Van 550 naar 360 kinderen.

Wat is het Kinderrechtencollectief?

Het Kinderrechtencollectief is in 1995 opgericht en bestaat uit zes kernleden: de kinderrechtenorganisaties Defence for Children, de Nationale Jeugdraad, Kinderpostzegels, UNICEF Nederland, en Save the Children en Terre des Hommes. En heeft daarnaast een groot netwerk van betrokken partners. Samen hebben we de missie om ervoor te zorgen dat de rechten van kinderen in Nederland gewaarborgd zijn. Deze kinderrechten zijn vastgelegd in het VN-kinderrechtenverdrag. We willen dat kinderrechten worden gewaarborgd in overheidsbeleid, in wetgeving, in de praktijk van organisaties en van iedereen die met kinderen te maken heeft.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Israëlische kolonisten vallen onderzoeker Defence for Children International- Palestine aan

Een veldonderzoeker van Defence for Children International- Palestine (DCI-P) is op donderdag 12 mei 2022 tijdens zijn w…


Lees meer

In Memoriam: Maria Josefina Paulino, Partner Down to Zero Dominicaanse Republiek

Deze week ontvingen wij het verschrikkelijke bericht dat het team van MAIS-ECPAT Dominicaanse Republiek een ernstig auto…


Lees meer

Bijdrage aan VN-rapport over kinderen die extra kwetsbaar zijn voor seksuele uitbuiting

Defence for Children-ECPAT heeft de VN-Speciaal Rapporteur inzake de verkoop en seksuele uitbuiting van kinderen voorzie…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee