Scroll down

Alternate Text
News banner

Formatiebrief Defence for Children

Nadat wij voor en tijdens de verkiezingscampagne bij politiek en publiek onder de aandacht hebben gebracht hoe belangrijk het is om de belangen en rechten van kinderen voorop te stellen bij beleid en wetgeving, hebben wij nu ook aan informateur Tjeenk Willink voorgelegd daarmee bij de formatie rekening te houden. Wij hebben de punten waarvoor wij ons hard willen maken op een rijtje gezet in een brief. Wij blijven de ontwikkelingen tijdens de formatie volgen.

In de brief vraagt Defence for Children het nieuwe kabinet zichzelf het volgende voor te nemen:

 • Halveer het aantal kinderen dat in Nederland in armoede leeft, onder meer door het terugdringen van armoede vast te leggen in de wet.
 • Hef het voorbehoud bij artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag op, zodat kinderen een zelfstandig recht hebben op sociale zekerheid.
 • Maak voldoende financiële middelen vrij voor de jeugdzorg.
 • Verhoog de leeftijdsgrens van alle vormen van jeugdzorg tot na het 18e levensjaar.
 • Stop met het opsluiten van kinderen in (gesloten) instellingen en bied passende zorg.
 • Realiseer inclusief onderwijs voor ieder kind.
 • Bestrijd discriminatie en racisme tegen kinderen.
 • Garandeer een humaan vluchtelingenbeleid in Europa, gekenmerkt door solidariteit.
 • Veranker het belang van het kind in de Vreemdelingenwet, ter voorkoming van ontwikkelingsschade bij kinderen.
 • Intensiveer de aanpak van mensenhandel met extra aandacht voor minderjarigen (en daarbij de voortzetting van het programma ‘Samen tegen mensenhandel’).
 • Investeer in innovatie en politiecapaciteit voor de bestrijding van online kindermisbruik.
 • Ratificeer het derde Facultatief Protocol bij het VN-Kinderrechtenverdrag dat kinderen de mogelijkheid geeft een klacht in te dienen bij het VN-Kinderrechtencomité.
 • Geef prioriteit aan kinderen en kinderrechten in het buitenlandbeleid, het beleid rond internationale handel en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Betrek kinderen bij alle discussies en procedures die hen aangaan en zorg dat hun visie en mening wordt betrokken in besluitvorming.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Aanbieding ngo-rapportage ‘Kinderrechten in Nederland’ aan demissionair staatssecretaris Blokhuis

Kinderrechtencollectief: kinderrechten kunnen niet wachten

Het Kinderrechtencollectief maakt zich zorgen dat passende z…


Lees meer

Kinderrechten in Nederland? Zo staat het ervoor!

Wanneer u wilt weten hoe het ervoor staat met kinderrechten in Nederland, maak dan tijd vrij op vrijdag 30 april. Tijden…


Lees meer

Cijfers Kinderrechtenhelpdesk 2020

In 2020 heeft de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children 1.040 vragen over kinderrechten behandeld. Dit is een da…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee