Scroll down

Alternate Text
News banner

Cijfers Kinderrechtenhelpdesk 2020

In 2020 heeft de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children 1.040 vragen over kinderrechten behandeld. Dit is een daling ten opzichte van vorig jaar toen er 1.457 zaken zijn behandeld. De afname heeft direct te maken met de coronamaatregelen. De maatregelen zorgen met name voor een terugloop in het aantal migratiezaken als gevolg van het opschorten van rechtbankzittingen, het stilleggen van hoorzittingen en een groot deel van de migratieprocedures door de IND. De daling van het aantal zaken is het sterkst voor zaken op het terrein van migratie, maar er is ook een lichte daling in het aantal jeugdrechtzaken en de zaken over uitbuiting van kinderen. De meeste vragen zijn gesteld door ouders, advocaten, jeugdhulpverleners, professionals en kinderen. In totaal hebben 85 kinderen rechtstreeks contact met ons gezocht.

Individueel juridisch advies

De Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children geeft individueel juridisch advies over kinderrechtelijke vragen over onder andere armoede, familierecht, jeugdrecht, migratie, onderwijs en uitbuiting. In 2020 behandelt de Kinderrechtenhelpdesk 348 migratiezaken (693 in 2019). Migratierechtzaken gaan veelal over gezinshereniging, asielaanvragen, het kinderpardon en het recht op onderwijs. Daarnaast behandelen we zaken over kinderen die verdwijnen uit de asielopvang en de positie van kinderen met een handicap. De Kinderrechtenhelpdesk behandelt 669 jeugdrechtvragen (731 in 2019). Veel van deze vragen gaan over gezag, omgang, kinderbeschermingsmaatregelen en pleegzorg. Daarnaast zijn er (onder meer) vragen gesteld over (dreigende) dakloosheid van gezinnen, het recht op (medische) zorg, de toegang tot onderwijs en inclusief onderwijs. Verder behandelen we vragen over kinderen die in voorarrest zitten of klachten hebben over de wijze waarop zij zijn behandeld door de politie. Naast migratie- en jeugdrechtzaken behandelt de Kinderrechtenhelpdesk 23 vragen over uitbuiting (33 in 2019). Deze vragen gaan over kinderen die in de prostitutie terecht zijn gekomen en kinderen die slachtoffer zijn van arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting.

Invloed corona op vragen Kinderrechtenhelpdesk

2020 kenmerkt zich door de coronacrisis. De Kinderrechtenhelpdesk bleef het hele jaar bereikbaar voor juridisch advies. De coronacrisis heeft effect gehad op het aantal vragenstellers en er zijn vragen gesteld over kinderrechten met een ‘corona element’. Bijvoorbeeld over: het vormgeven van de omgang tussen kinderen en de andere ouder, dreigende dakloosheid van gezinnen - wat in coronatijd extra problematisch is - het opengaan en sluiten van scholen, zorgen over (verplichte) vaccinaties, gevolgen van coronamaatregelen voor lopende juridische procedures, de toegang tot opvanglocaties en problemen rond onderwijs voor migrantenkinderen (bijvoorbeeld over de wifi op de locatie).

<tekst loopt door onder de infographic>

Resultaten

De inzet van de Kinderrechtenhelpdesk heeft in 2020 mooie resultaten opgeleverd. Zo is voorkomen dat gezinnen met kinderen op straat zijn komen te staan, heeft een kind de gelegenheid gekregen om zijn stem te laten horen bij de rechter, is het recht op onderwijs gerealiseerd voor migrantenkinderen en kinderen met een handicap en is een verblijfsvergunning verleend aan kinderen die al lang in onzekerheid zitten. In 2020 zijn een aantal veel gestelde vragen uitgewerkt en op onze website te raadplegen. In 2021 gaat Defence for Children dit verder uitbouwen, zodat mensen met vragen ook daar antwoorden kunnen vinden.

Ook in 2021 staan de juristen van de Kinderrechtenhelpdesk weer klaar om juridisch advies te geven. Kinderen, (pleeg)ouders en professionals kunnen bij de Kinderrechtenhelpdesk terecht met al hun vragen over de rechten van het kind.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Aanbieding ngo-rapportage ‘Kinderrechten in Nederland’ aan demissionair staatssecretaris Blokhuis

Kinderrechtencollectief: kinderrechten kunnen niet wachten

Het Kinderrechtencollectief maakt zich zorgen dat passende z…


Lees meer

Kinderrechten in Nederland? Zo staat het ervoor!

Wanneer u wilt weten hoe het ervoor staat met kinderrechten in Nederland, maak dan tijd vrij op vrijdag 30 april. Tijden…


Lees meer

Formatiebrief Defence for Children

Nadat wij voor en tijdens de verkiezingscampagne bij politiek en publiek onder de aandacht hebben gebracht hoe belangrij…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee