Scroll down

Alternate Text
News banner

Oud-president Defence for Children International, Benoit van Keirsbilck, kandidaat VN-Kinderrechtencomité

Dit najaar worden er nieuwe leden voor het VN-Kinderrechtencomité gekozen. Elke Verdragsstaat mag een kandidaat voordragen. België heeft Benoit van Keirsbilck, directeur van Defence for Children België en voormalig president van Defence for Children International, voorgedragen als nieuw lid. Het Kinderrechtencomité houdt toezicht op de naleving door de Verdragsstaten van de afspraken die staan in het VN-Kinderrechtenverdrag en de facultatieve protocollen. Het VN-Comité bestaat uit achttien onafhankelijke deskundigen op het gebied van mensen- en kinderrechten. Elk lid wordt gekozen voor een periode van vier jaar. Defence for Children is trots dat naast Rifat Kassis, eveneens nauw verbonden aan Defence for Children International, ook Benoit van Keirsbilck als kandidaat is voorgedragen.

Een deskundige met internationale ervaring

Benoit van Keirsbilck is sinds 2012 directeur van Defence for Children België en was van 2005 tot 2017 president van Defence for Children International in Genève. Van Keirsbilck is zowel nationaal als internationaal actief en gewaardeerd als auteur, docent en trainer van professionals op het gebied van kinderrechten. Hij heeft een rijke en brede internationale ervaring en is een zeer zorgvuldig en gerespecteerd deskundige op het gebied van onder andere justice for children. Hij was lid van de Expert Group in charge of the drafting of the Council of Europe Guidelines on Child Friendly Justice van de Raad van Europa. Als lid van de Advisory Committee van de UN Global Study on Children Deprived of Liberty was hij een drijvende kracht achter het ontstaan en de realisatie van de studie. Van Keirsbilck heeft diepgaande kennis van het VN-Kinderrechtenverdrag en neemt deel aan verschillende toezichthoudende activiteiten.  

<tekst gaat onder de video door>

Kandidaat VN-Kinderrechtencomité

Kinderrechtenexpert Benoit van Keirsbilck is door België als kandidaat voorgedragen als lid van het VN-Kinderrechtencomité. Bekijk de video voor zijn verhaal.

Een verbinder

Van Keirsbilck heeft zijn hele carrière gewijd aan kinderrechten. Defence for Children heeft een lange en goede samenwerkingsrelatie met hem binnen het Defence for Children International-netwerk. Hij wordt algemeen beschouwd als een zeer gedreven verbinder tussen academici, internationale actoren en NGO’s en hij weet dit om te zetten in acties zoals campagnes, studies en concrete vooruitgang op kinderrechtenthema’s. Zijn kwaliteit tot verbinden, zijn gedrevenheid en zorgvuldigheid, alsmede zijn visie op kinderrechten maken Van Keirsbilck in onze ogen een uitstekende kandidaat voor het lidmaatschap van het VN-Kinderrechtencomité.

Proces stemming leden VN-Kinderrechtencomité

Het Kinderrechtencomité is door de Verenigde Naties ingesteld om toezicht te houden op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag. Alle deelnemende landen leggen iedere vijf jaar verantwoording af aan dit Comité in de vorm van een rapportage. Als blijkt dat landen kinderrechten schenden, heeft het Comité geen bevoegdheden tot het opleggen van straffen. Wel doet het Comité aanbevelingen die internationaal veel gezag genieten. Een land dat in gebreke blijft, kan de nodige internationale druk ondervinden om zich te verbeteren. Verdragsstaten, waaronder Nederland, brengen een stem uit op één van de voorgedragen kandidaten. De stemming is dit najaar. Vanwege Corona is de verkiezingsdatum in september uitgesteld, een nieuwe datum wordt nog gepland. Met ingang van 28 februari 2021 maken negen nieuwe leden deel uit van het Kinderrechtencomité. Zittende leden kunnen herkozen worden wanneer ze zich ze opnieuw gekandideerd hebben.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Ding mee naar de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2020

De Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden en kinderrechtenorganisatie Defence for Children loven dit najaar voor…


Lees meer

Kinderrechtenhelpdesk: cijfers eerste helft van 2020

In de eerste helft van 2020 heeft de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children 557 zaken behandeld. De meeste vrage…


Lees meer

Rechtspositie kind onvoldoende verankerd in wetsvoorstel leerplicht en thuisonderwijs

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft het ‘Wetsvoorstel voorschriften vrijstelling leerplicht…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee