Scroll down

Alternate Text
News banner

Te weinig oog voor effecten klimaatverandering op kinderen

Duizenden scholieren demonstreerden vandaag in Den Haag. Hun eis? Het huidige klimaatbeleid moet strenger. Met teksten zoals ‘System change, not climate change’ en ‘Kijk eens goed in de zeespiegel’ maken kinderen duidelijk dat zij de staat aanspreken om het klimaat en hun eigen rechten te redden. Defence for Children onderstreept hun oproep. De kinderen maken in Den Haag gebruik van hun recht om hun stem te laten horen over ontwikkelingen die hen aangaan.

De laatste weken laaiden de discussie op. En ook vandaag werd de vraag gesteld: Moeten we dit ‘klimaatspijbelen’ noemen en bestraffen, of moeten we toejuichen dat de jeugd zijn stem laat horen? Defence for Children juicht het initiatief van de kinderen toe. Chantal Roso juridisch medewerker Jeugdrecht: “De klimaatmars is een prachtig voorbeeld van jeugdparticipatie.”

Betrek kinderen bij de discussie

In artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag staat namelijk dat ieder kind het recht heeft om zijn of haar mening te geven over zaken die hem aangaan. Volwassenen moeten serieus naar de mening van het kind luisteren. Zij moeten aan de mening van het kind een passend belang hechten dat in overeenstemming is met zijn leeftijd en ontwikkeling. Het is belangrijk dat kinderen kunnen meedenken en meepraten over maatschappelijke thema’s die zij belangrijk vinden. De politiek moet serieus naar de oproep van de jongeren luisteren en hen betrekken bij afspraken die zij over het klimaat maken. 

Scholen sta demonstreren toe

Scholen; reageer met een pedagogisch oogmerk op de wens om te demonstreren. Sta het toe en begeleid ze in het uiten van hun mening. We willen kinderen opleiden tot geïnformeerde, kritische en mondige burgers. Wat is hier nu een betere les voor dan de klimaatmars van vandaag?

Luchtvervuiling en longziektes

De duizenden scholieren hebben ook een sterk punt. Uit een recent rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation, WHO) blijkt dat de situatie in Nederland zorgelijk is en dat kinderen extra kwetsbaar zijn voor de klimaatveranderingen. 98% Van de Nederlandse kinderen jonger dan vijf jaar woont bijvoorbeeld op een plek waar de luchtkwaliteitsrichtlijnen zijn overschreden. Daardoor hebben zij een grote kans op een acute infectie aan de lagere luchtwegen. Volgens het rapport zorgt luchtvervuiling voor ongeveer 6% van de astmagevallen onder kinderen in Nederland. Dit effect start al wanneer een kind nog niet geboren is.

Kanker en gedragsproblemen

Verder heeft het onderzoek zich gericht op onder andere de volgende factoren die in Nederland ook voor (kunnen) komen: grondvervuiling, UV-straling, geluidsoverlast, elektromagnetische velden, agriculturele technieken, indeling van steden en gebrek aan buitenruimte. Ziekten die hieruit voort kunnen komen, en dus voorkomen kunnen worden zijn onder andere vormen van kanker, mentale problemen, gedragsproblemen en neurologische aandoeningen, staar, gehoorverlies, hart- en vaatziekten, COPD, astma, obesitas, gebrek aan fysieke activiteit en automutilatie.

Recht op gezondheid

Uit artikel 24 van het VN-Kinderrechtenverdrag volgt dat ieder kind recht heeft op de grootst mogelijke mate van gezondheid. Daarnaast staat in artikel 6 dat ieder kind recht heeft om zich te kunnen ontwikkelen. De overheid is verplicht om een veilige omgeving te creëren waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en ongestoord kunnen opgroeien. Dit houdt in dat de overheid onder andere de nodige maatregelen moet treffen om de schadelijke effecten van klimaatverandering op de gezondheid van kinderen te stoppen. De overheid moet zich ook inzetten voor een internationale samenwerking op het gebied van gezondheidszorg. Toch constateren de onderzoekers van het WHO-rapport dat er tot nu nog maar weinig aandacht is voor de effecten van klimaatverandering op kinderen.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

VN-Kinderrechtencomite erkent recht van kinderen op een schone, gezonde en duurzame leefomgeving

In navolging van de VN-Mensenraad erkent het VN-Kinderrechtencomité het recht van kinderen op een schone, gezonde en duu…


Lees meer

VN-Mensenrechtenraad erkent mensenrecht op een schoon leefmilieu

Defence for Children is verheugd over het feit dat de VN-Mensenrechtenraad op 8 oktober 2021 de resolutie 48/13 heeft aa…


Lees meer

Prinses Laurentien roept kinderen en jongeren op te strijden voor klimaatrechtvaardigheid

“Kinderen hebben de meeste legitimiteit bij het nadenken over klimaatoplossingen. Ze moeten structureel worden betrokken…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee