Scroll down

Alternate Text
News banner

Kinderen dienen een klimaatklacht in bij het VN-Kinderrechtencomité

Zestien kinderen, waaronder Greta Thunberg en Alexandria Villaseñor, hebben naar aanleiding van de Klimaattop in New York op 23 september een klacht ingediend bij het VN-Kinderrechtencomité. Zij stellen dat overheden te weinig doen om de klimaatcrisis het hoofd te bieden en dat hun kinderrechten worden geschonden.

Klachtenprotocol

De vijf landen die genoemd worden in de klacht, Argentinië, Brazilië, Duitsland, Frankrijk en Turkije, hebben alle vijf het Klachtenprotocol geratificeerd dat kinderen in staat stelt direct een klacht bij het VN-Kinderrechtencomité in te dienen. Deze vijf landen behoren volgens de groep kinderen, tot de landen die voor de meeste vervuiling wereldwijd zorgen en doen onvoldoende om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De Verenigde Staten, ook behorende tot de groep meest vervuilende landen, hebben het VN-Kinderrechtenverdrag niet geratificeerd en kunnen daarom niet worden aangesproken.

Carrie van der Kroon

“Het is uniek dat kinderen gezamenlijk een klacht indienen bij de VN. Het is ook uniek dat zij dit doen ten aanzien van zo veel landen tegelijk en op het gebied van het klimaat. Wereldwijd ondersteunt Defence for Children kinderen om voor hun rechten op te komen en om zich uit te spreken, maar dat een groep kinderen van over de wereld zich verenigt en naar het VN-Kinderrechtencomité stapt om hun recht te halen, is echt uitzonderlijk te noemen.”

VN steunt kinderen als verdedigers van het klimaat

In maart van dit jaar heeft de VN-Mensenrechtenraad in een resolutie aangegeven dat staten ruimte moeten geven aan kinderen om op te komen voor het klimaat. Lees het nieuwsbericht van Defence for Children – ECPAT hier. Dat was kennelijk niet aan dovemans oren gericht: een groep van zestien kinderen uit twaalf landen, heeft nu gebruik gemaakt van hun recht om te klagen bij het VN-Kinderrechtencomité over schendingen van het VN-Kinderrechtenverdrag.

De kinderen zijn tussen de 8 en 17 jaar oud. Naast de Zweedse Greta Thunberg (16 jaar) en de Amerikaanse Alexandria Villaseñor (14 jaar oud), twee bekende klimaatactivisten, komen de andere 14 kinderen uit Argentinië, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, India, Marshalleilanden, Nigeria, Palau, Zuid-Afrika, Zweden, Tunesië en de Verenigde Staten.

Kinderrechten en klimaat

In de klacht wordt gesteld dat doordat staten falen de klimaatcrisis aan te pakken, het belang van het kind (artikel 3), het recht op leven (artikel 6), het recht op gezondheid (artikel 24) en het recht op eigen cultuur (artikel 30) uit het VN-Kinderrechtenverdrag wordt geschonden. Hitte, droogte, overstromingen, stormen en luchtvervuiling bedreigen vanaf de geboorte van de kinderen al hun recht op leven. Hun mentale en fysieke gezondheidsklachten, zoals astma, worden alsmaar groter en culturen zullen verdwijnen door de stijgende zeespiegel (bijvoorbeeld de Marshalleilanden) of de smeltende ijskappen (Alaska).

Het belang van het kind (artikel 3) wordt door geen van de staten als uitgangspunt genomen in het beleid de klimaatcrisis aan te pakken. “Ik word er gewoon boos van. Ze worden verondersteld onze regering te zijn en ze moeten ons beschermen ... ze realiseren zich niet dat het minder geld kost als we nu handelen dan als we later handelen”, zegt Iris Duquesne (16) uit Frankrijk.

Volgende stappen

De klacht gaat naar de VN-Kinderrechtencomité, die uit 18 onafhankelijke kinderrechtenexperts bestaat. Het Comité zal bepalen of de klacht ontvankelijk is en zal, als dat zo is, de antwoorden van de in de klacht genoemde landen verzamelen. Het Comité zal dan aanbevelingen doen aan die landen.

Hoewel de aanbevelingen niet juridisch bindend zijn, hebben deze landen zich ertoe verbonden de aanbevelingen op te volgen. De verplichtingen die zijn vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag zijn bindend.

Meer lezen?

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

VN-Kinderrechtencomite erkent recht van kinderen op een schone, gezonde en duurzame leefomgeving

In navolging van de VN-Mensenraad erkent het VN-Kinderrechtencomité het recht van kinderen op een schone, gezonde en duu…


Lees meer

VN-Mensenrechtenraad erkent mensenrecht op een schoon leefmilieu

Defence for Children is verheugd over het feit dat de VN-Mensenrechtenraad op 8 oktober 2021 de resolutie 48/13 heeft aa…


Lees meer

Prinses Laurentien roept kinderen en jongeren op te strijden voor klimaatrechtvaardigheid

“Kinderen hebben de meeste legitimiteit bij het nadenken over klimaatoplossingen. Ze moeten structureel worden betrokken…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee