Scroll down

Alternate Text
Blog banner

Nieuw kabinet: garandeer gelijke kansen voor alle kinderen

Mirjam Blaak 

Directeur-bestuurder Defence for Children

Kinderen mogen niet stemmen, maar het nieuwe kabinet maakt wel keuzes voor hen. Defence for Children vroeg de kiezers om tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 te stemmen vóór kinderen en vóór kinderrechten. Nu roepen we de nieuwe regering op om een stap verder te zetten dan de verkiezingsprogramma’s en ook echt te investeren in kinderrechten. De coronacrisis legt het vergrootglas op kinderrechtelijke problemen waar kinderen in Nederland mee te maken hebben. Het is van groot belang dat de Nederlandse overheid zich de komende jaren gaat inspannen om gelijke kansen voor alle kinderen te garanderen.

Voorkom dat kinderen opgroeien in armoede

Kinderen hebben recht op een toereikende levensstandaard, op een ongestoord gezinsleven en onderdak. Op de Kinderrechtenhelpdesk krijgen we met regelmaat te maken met een dreigende huisuitzetting van gezinnen met jonge kinderen. Het is onverteerbaar dat in een rijk land als Nederland ruim 250.000 kinderen op moeten groeien in armoede en dat Nederland niet lukt om die cijfers flink terug te dringen. De coronacrisis zorgt hoogstwaarschijnlijk voor een nog verdere stijging. Wij roepen het nieuwe kabinet op het terugdringen van armoede vast te leggen in de wet zodat de overheid een inspanningsverplichting heeft om ervoor te zorgen dat het aantal kinderen in armoede daalt.

Stop opsluiting van kinderen in gesloten instellingen

Waar we ons ook ernstige zorgen over maken is de jeugdzorg. Sinds 2015 stijgt het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt. We zien dat zij vaak niet de juiste zorg krijgen die zij nodig hebben. Te veel kinderen komen uiteindelijk terecht in gesloten instellingen, terwijl zij daar niet terecht hadden hoeven komen als zij eerder passende hulp hadden gekregen. Wij vinden dit zeer zorgelijk en roepen het nieuwe kabinet op om werk te maken van een effectieve aanpak vanuit de rijksoverheid waarbij voldoende financiering wordt gereserveerd voor de uitvoering en implementatie. Kinderen die jeugdzorg nodig hebben, kunnen niet wachten. Het is de taak van de overheid om kinderen de juiste hulp en zorg te bieden zodat zij zich goed kunnen blijven ontwikkelen. Het is van fundamenteel belang om dit in het regeerakkoord op te nemen om een duurzame samenwerking tussen de politieke partijen te garanderen.

Geef kinderen die asiel aanvragen snel duidelijkheid

Wat we ook heel erg belangrijk vinden, is dat dit nieuwe kabinet zich gaat inzetten voor een humaan vluchtelingenbeleid in Europa. Daarbij vinden we het essentieel dat Nederland laat zien dat zij goed voor de vluchtelingen zorgt die hier asiel aanvragen, door de rechten en belangen van het kind centraal te stellen. Uit tal van zaken die Defence for Children op de Kinderrechtenhelpdesk behandelt blijkt dat de belangen van kinderen in de asielprocedure onvoldoende bij de beoordeling worden betrokken, Hierdoor worden vluchtelingenkinderen ernstig in hun ontwikkeling geschaad. Wij roepen het nieuwe kabinet op om het belang van het kind op te nemen in de vreemdelingenwet en die wet zo in lijn te brengen met het VN-Kinderrechtenverdrag. Er is al geruime tijd een wetsvoorstel in voorbereiding. Dit wetsvoorstel dient de komende regeringsperiode de volle aandacht te krijgen.

Kinderrechten zijn niet vrijblijvend

Het Kinderrechtenverdrag bepaalt dat alle kinderen dezelfde rechten hebben. De Nederlandse regering is met de ratificatie van het Kinderrechtenverdrag de verplichting aangegaan de rechten van kinderen te verwezenlijken. Kinderrechten zijn geen vrijblijvendheid. Defence for Children roept het nieuwe kabinet op deze verplichting waar te maken en te investeren in kinderen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee