Scroll down

Alternate Text

Projecten

Het werken in nationale en internationale programma's en projecten is van groot belang voor het versterken van kinderrechten in Nederland en daarbuiten. Veel kinderrechtenschendingen kunnen alleen aangepakt worden, wanneer er wordt samengewerkt met partners in binnen- en buitenland.

Weglopers in de zorg

Regelmatig lopen jongeren weg uit jeugdhulpinstellingen of keren niet terug na verlof. Hieronder bevinden zich ook slachtoffers van seksuele uitbuiting. Zij lopen het risico opnieuw slachtoffer te worden van mensenhandelaren.

Lees meer

Zorg na 18 jaar bij slachtoffers seksuele uitbuiting

De continuïteit van de zorg voor jongeren na hun 18e verjaardag laat nog te vaak te wensen over. Als de overgang naar praktische zelfstandigheid na hun 18e jaar niet goed verloopt, stapelen de problemen zich snel op.

Lees meer

Girls Advocacy Alliance Programma

Meisjes in Ethiopië, Liberia, Sierra Leone en Ghana worden door discriminerend beleid, sociale normen en gewoonterecht aanhoudend achtergesteld. Samen met Plan Nederland en Terre des Hommes werken we aan gelijke rechten en kansen voor meisjes.

Lees meer

Make it safe

In 2013-2014 heeft Defence for Children - ECPAT het Make IT Safe project uitgevoerd, waarbij materialen zijn gemaakt voor jongeren tussen 12-16 jaar en voor ouders. Deze materialen, kennis en ervaring gebruiken we in het project voor kinderen die Cluster-4 onderwijs volgen.

Lees meer

Kinderbescherming in Oekraïne, Georgië, Albanië en Kosovo (MATRA)

In Oekraïne, Georgië, Albanië en Kosovo worden de rechten van minderjarige verdachten en veroordeelden onvoldoende beschermd. In samenwerking met het maatschappelijk middenveld, zetten de overheden zich in om de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag en andere internationale en Europese instrumenten te verbeteren. 

Lees meer

Alert Actors Report

Europeanen zijn actieve reizigers. In de afgelopen 25 jaar steeg bijvoorbeeld het aantal vakanties vanuit Nederland naar het buitenland met maar liefst 68 procent. Met de groei van toerisme wordt kindersekstoerisme helaas ook een steeds groter probleem.

Lees meer

Zero Tolerance tegen meisjesbesnijdenis

Wereldwijd zijn 200 miljoen meisjes en vrouwen besneden. Naar schatting zijn ruim 3,5 duizend in Nederland wonende meisjes tot 19 jaar besneden en lopen jaarlijks 40 tot 50 meisjes het risico om besneden te worden.

Lees meer

Vrijheidsontneming en vrijheidsbeperking

Defence for Children ontvangt signalen die erop wijzen dat het in de praktijk niet altijd duidelijk is wanneer beperkende maatregelen mogen worden toegepast, wat beperkende maatregelen precies zijn en hoe vaak ze worden toegepast. Kinderrechten komen in het geding.

Lees Meer

We are family

Voor een kind dat uit huis geplaatst wordt, is het belangrijk om samen met broers en zussen in een pleeggezin of gezinshuis geplaatst te worden. Broers en zussen kunnen doorgaans veel steun aan elkaar hebben en samenplaatsing zorgt ervoor dat de familieband zoveel mogelijk intact blijft.

LEES MEER

Mulock Houwer-lezing: Aandacht voor jeugdzorg

De jaarlijkse lezing ontleent zijn naam aan Mulock Houwer en werpt vragen op die voor kinderen belangrijk zijn, zoals: moet je kinderen wel uit huis plaatsen? Verdient een pleeggezin niet de voorkeur boven een instelling? Als een kind in een instelling opgroeit, moeten ouders en kinderen dan niet betrokken worden bij de zorg en de opvoeding?

Lees Meer

Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs

De Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs is een jaarlijkse scriptieprijs ten behoeve van de beste scriptie op het terrein van kinderrechten. Defence for Children en de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden reiken sinds 2012 jaarlijks de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs uit.

Lees Meer

Down to Zero

Wereldwijd zijn zo'n twee miljoen kinderen slachtoffer van commerciële seksuele uitbuiting. Deze kinderen worden seksueel misbruikt in ruil voor geld of goederen of beloftes voor het kind. De strijd tegen seksuele kinderuitbuiting gaat om het doorbreken van gewoontes en geaccepteerde praktijken. 

LEES MEER

Jaarlijkse wedstrijd aanpak seksuele uitbuiting ROC’s toerisme

Leerlingen en studenten die een toeristische opleiding volgen zijn de professionals van de toekomst. Deze jongeren zijn de toekomstige oren en ogen bij het herkennen en bestrijden van seksuele uitbuiting van kinderen in de toerisme. Om kinderen te beschermen tegen kindersekstoerisme worden op alle toeristische opleidingen op MBO, HBO en universitair niveau door Defence for Children - ECPAT gastlessen hierover verzorgd.

Lees Meer

Speaking Minds, jongeren denken mee over armoedebeleid

In Nederland groeien ruim 400.000 kinderen op in armoede. Gevoelens van sociale uitsluiting, onzekerheid en schaamte zijn blijvend van invloed op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, maar ook voor de samenleving als geheel.

Lees Meer

Veilige haven voor kinderen op de vlucht

Defence for Children start op vijf locaties in Griekenland en Italië een Kinderrechtenhelpdesk. Met de helpdesk biedt de kinderrechtenorganisatie juridische hulp aan individuele kinderen. Daarnaast spreekt Defence for Children de nationale overheden aan op hun verantwoordelijkheid.

LEES MEER

In gesprek met rechters over de gevolgen van seksuele uitbuiting

De afgelopen jaren valt op dat uitspraken in strafzaken waarbij minderjarigen seksueel werden uitgebuit, laten zien dat de strafmaat bij bewezenverklaring niet in verhouding staat met de gevolgen van de uitbuiting voor het slachtoffer. De rechtspraak lijkt in de praktijk deels de schuld van de uitbuiting neer te leggen bij het slachtoffer (‘blaming the victim’).

Lees meer

Platform In1school voor inclusief onderwijs

Het recht op inclusief onderwijs is waarvoor kinderrechtenorganisatie Defence for Children zich sterk maakt. Veel scholen, beleidsmakers en andere professionals vragen zich echter af hoe ze inclusief onderwijs moeten realiseren in de praktijk. Hoe financieren en organiseren we ondersteuning? Wat is nodig om van inclusie een succes te maken voor álle kinderen?

Lees meer

Ieder kind heeft recht op inclusief onderwijs

Op grond van het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap heeft ieder kind in Nederland recht op inclusief onderwijs. Ook op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag moet de overheid zorgen voor een onderwijssysteem gebaseerd op gelijke kansen. Alle kinderen moeten zich thuis en veilig voelen op school en waar mogelijk samen naar school gaan, ongeacht hun zorg- en of ondersteuningsbehoefte.

Lees meer

MediaWise

In Nederland wonen 1.029 jongeren in gesloten instellingen. Zij hebben geen toegang tot mobiele telefoons, laptops en iPads. Tijdens hun verblijf in een gesloten omgeving lopen veel van hen een achterstand op. Defence for Children ontwikkelt de veilige online internet- en leeromgeving MediaWise.

Lees meer

Kinderrechtenhelpdesk

Bij de Kinderrechtenhelpdesk werken juristen uit diverse teams op het gebied van jeugdhulp, jeugdstrafrecht, migratie of seksuele uitbuiting. De medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van kinderrechten. Ze zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving en het beleid ten aanzien van kinderen en jongeren in Nederland en de jurisprudentie daarover.

Lees Meer

Together for the protection of children in tourism

Het programma Together for the Protection of Children in Tourism beschermt kinderen in het toerisme in Phuket in Thailand en Cancún in Mexico. Doel is te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van seksuele uitbuiting. We winnen informatie in, werken samen met bedrijven, voeren campagne en versterken kinderen

Lees meer

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee