Scroll down

Alternate Text
News banner

Motie aangenomen die betaalde seks met 16-minners strafverzwarend maakt

Op 1 december is een motie unaniem aangenomen door de Tweede Kamer waarin de regering wordt verzocht wettelijk te regelen dat betaalde seks met 16-minners strafverzwarend is en te voorzien in strafbaarheid van betaalde seks met personen onder de minimumleeftijd voor legale prostitutie. De motie is ingediend door Tweede Kamerleden Kuik (CDA) en Van der Graaf (ChristenUnie). Defence for Children – ECPAT juicht deze motie toe en heeft deze twee punten ook ingebracht in haar reactie op het recente wetsvoorstel seksuele misdrijven.

Wetsvoorstel seksuele misdrijven

Afgelopen zomer heeft de minister van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel seksuele misdrijven ter consultatie aangeboden. Het wetsvoorstel heeft als doel slachtoffers beter te beschermen en politie en Openbaar Ministerie meer mogelijkheden te geven om op te treden. Het uitgangspunt is dat seksuele grensoverschrijding online even strafwaardig is als offline. Defence for Children – ECPAT heeft hierop gereageerd en om enkele aanscherpingen gevraagd, waaronder op het punt van seksuele handelingen met kinderen tegen betaling waar de ingediende motie over gaat.

Betaalde seks met minderjarigen 

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft al eerder aangekondigd om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om betaalde seks met kinderen onder de zestien jaar te expliciteren in het Wetboek van Strafrecht (Sr). Dat is nu immers niet als afzonderlijk misdrijf strafbaar gesteld. Het is in de wet en het wetsvoorstel nu niet relevant voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid of er sprake is van betaling of niet. De motie van de leden Kuik en Van der Graaf stelt dat het Wetboek van Strafrecht aan herziening toe is, omdat betaalde seks met minderjarigen is beperkt tot 16- en 17-jarige slachtoffers, terwijl juist veel van deze slachtoffers jonger zijn. Om deze reden verzoeken de twee Kamerleden in het nieuwe wetsvoorstel wettelijk te regelen dat betaalde seks met 16-minners strafverzwarend is.

Strafverzwaringsgrond

Defence for Children – ECPAT heeft in haar reactie op het wetsvoorstel opgeworpen dat seksuele handelingen met een minderjarige tegen betaling expliciet moet worden opgenomen als strafverzwaringsgrond (in artikel 251 Sr). Hiermee geeft de wetgever een duidelijk signaal: seksuele handelingen met een minderjarige tegen betaling en misbruik en uitbuiting van een minderjarige door middel van prostitutie is een zeer ernstig feit. Defence for Children – ECPAT is om deze reden opgetogen om te horen dat de motie unaniem is aangenomen door de Kamer.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Zorgen om seksuele uitbuiting van kinderen in hotels tijdens corona

Ook kinderen worden tijdens de coronacrisis seksueel uitgebuit in hotels en vakantieparken. Defence for Children uit maa…


Lees meer

Politieke meerderheid tekent voor aanpak mensenhandel

CDA, PvdA, SP, GroenLinks, SGP, ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren hebben voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezin…


Lees meer

Meer preventie nodig ter voorkoming van daderschap mensenhandel

Dat zogenaamde loverboys een slachtoffer verliefd maken en langzaam de prostitutie inwerken is deels achterhaald. Zo bed…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee