Scroll down

Alternate Text
News banner

De kloof gedicht: de seksuele uitbuiting van jongens

Om jongens beter en gerichter te beschermen tegen seksuele uitbuiting heeft de Down to Zero-alliantie, waarvan Defence for Children - ECPAT deel uitmaakt, een toolkit ontworpen. Deze toolkit, met de naam ‘Bridging the Gap’, is bedoeld om hulpverleners te ondersteunen in hun werk met jongens die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van seksuele uitbuiting. Zowel jongens als meisjes worden seksueel misbruikt en uitgebuit. Toch is de uitbuiting van jongens onderbelicht en vaak ook een onbegrepen probleem.

Seksuele uitbuiting van jongens

Seksuele uitbuiting van jongens wordt, vergeleken met meisjes, minder vaak herkend en hun slachtofferschap wordt minder snel geaccepteerd. Jongens die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting worden nog minder snel geloofd, beschermd en gesteund dan meisjes. Dat blijkt zowel uit onderzoek als uit de praktijk van de projecten van Defence for Children – ECPAT met de Down to Zero-Alliantie in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Daarnaast is er minder dan bij meisjes bekend over hoe jongens slachtoffer worden van seksuele uitbuiting, de dynamiek ervan, de impact die het op hen heeft en de zorg die ze nodig hebben. Over jongens die homoseksueel, biseksueel of transgender zijn, weten we zelfs nog minder.

Wat wel bekend is, is dat traditionele, sociale en culturele overtuigingen, gendernormen, houding en gedrag en zelfs wetgeving een grote impact hebben op de zichtbaarheid, herkenning en acceptatie van seksuele uitbuiting. Het zijn deze factoren die de mogelijkheden van jongens om zich uit te spreken en hulp te zoeken belemmeren. Dat leidt ertoe dat veel jongens zich gemarginaliseerd, geïsoleerd en kwetsbaar voelen. Mede door Down to Zero neemt de bewustwording over seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van jongens wereldwijd toe. Hulpverleners houden zich meer met jongens bezig, luisteren beter en leren zodoende veel. Als gevolg daarvan vragen jongens vaker om hulp.

Carrie van der Kroon

“Het is belangrijk dat er meer kennis wordt verspreid over de seksuele uitbuiting van jongens, om dit vervolgens beter te kunnen voorkomen, identificeren en tegen te gaan. We hebben deze toolkit gebaseerd op de praktische vragen die leefden onder kinderrechtenverdedigers en hulpverleners in Azië en Latijns-Amerika die zich bezighouden met seksuele uitbuiting van kinderen. We hopen dat deze toolkit daaraan tegemoet komt.”

De toolkit

We ontvangen uit de landen waarin we werkzaam zijn het signaal dat er een tekort is aan (financiële) middelen om jongens de nodige bescherming en ondersteuning te kunnen bieden. Om deze kwestie aan te pakken, heeft de Down to Zero-alliantie de een toolkit ontworpen. De toolkit, een pakket met opdrachten en informatiematerialen, is bedoeld om hulpverleners te ondersteunen in hun werk met jongens die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van seksueel geweld, seksueel misbruik en seksuele uitbuiting. Daarbij worden ook hun families en gemeenschappen betrokken.

De focus op jongens in deze toolkit is niet bedoeld om de zorg die meisjes nodig hebben te overschaduwen. De doelen van de toolkit zijn het vergroten van de kennis, het creëren van bewustzijn alsmede het ontwikkelen van vaardigheden, benaderingsmethodes en vertrouwen om (mogelijk) seksueel uitgebuite jongens te kunnen helpen. Zo kunnen hulpverleners die de toolkit gebruiken een positieve bijdrage leveren aan de levens van jongens, hun families en gemeenschappen.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Scalda college wint de jaarlijkse Don’t Look Away wedstrijd

Dit jaar deden zes scholen mee aan de jaarlijkse wedstrijd waarin leerlingen van MBO toerismescholen een gadget bedenken…


Lees meer

Wetsvoorstel verantwoord ondernemen belangrijk voor mensen- en kinderrechten

Vandaag is het voorstel voor een Wet Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen ingediend in de Tweede Kamer. Het…


Lees meer

Campagne Don’t Look Away van start: herken signalen van kindermisbruik!

Mensen staan te popelen om weer te mogen reizen zodra de pandemie onder controle is. Maar toeristische bestemmingslanden…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee