Scroll down

Alternate Text
News banner

Kinderombudsman roept Nederlandse staat op inclusief onderwijs na te streven

In het rapport ‘Van passend naar inclusief’ van de Kinderombudsman geven kinderen en jongeren met een ondersteuningsbehoefte in het onderwijs hun mening over passend onderwijs. Dit met het oog op de evaluatie van de wet passend onderwijs, die op 16 november in de Tweede Kamer besproken wordt. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komt voorafgaand dit Notaoverleg met een beleidsreactie op de evaluatie. Hierin worden ook de toekomstplannen voor het onderwijs gepresenteerd. Kinderombudsman Margrite Kalverboer vindt de stem van het kind onvoldoende gerepresenteerd tijdens het proces van de evaluatie. Defence for Children onderschrijft dit en benadrukt het belang om de evaluatie van de wet passend onderwijs aan te grijpen om stappen richting inclusief onderwijs te zetten. Zodat het recht op onderwijs voor alle kinderen gewaarborgd wordt.  

Wat kinderen vinden van passend onderwijs

De Kinderombudsman is waakzaam bij de evaluatie van wetgeving of beleid die kinderen aangaat en bekijkt of het perspectief van kinderen hierin wordt meegenomen. Zo ook bij de evaluatie van de wet passend onderwijs. Voor het onderzoek van de Kinderombudsman hebben 184 kinderen hun ervaringen gedeeld. De voornaamste conclusie die de Kinderombudsman trekt uit deze input, is dat de meeste kinderen over het algemeen tevreden zijn met passend onderwijs. Met name kinderen met een meervoudige of complexe ondersteuningsbehoefte hebben minder goede ervaringen. De Kinderombudsman concludeert daarom dat de rechten van deze groep kinderen nog onvoldoende gewaarborgd worden in het passend onderwijs. Een sterke aanbeveling van de Kinderombudsman aan de Nederlandse staat is om inclusief onderwijs als einddoel van passend onderwijs te maken en hier een ambitieus plan voor op te stellen.

Evaluatie passend onderwijs en de Kinderombudsman

Daarnaast heeft de Kinderombudsman onderzocht of de verplichtingen die de Nederlandse staat is aangegaan bij het ratificeren van het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap, voldoende worden nageleefd en wat er nodig is voor (een betere) naleving. Wanneer het over onderwijs gaat, is met name artikel 24 van het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap van belang: het recht op inclusief onderwijs. Kinderen met en zonder een ondersteuningsbehoefte moeten op basis van gelijke kansen en mogelijkheden samen naar school gaan. In het rapport wordt benadrukt dat dit recht en de uitwerking ervan door het VN-Kinderrechtencomité nog onvoldoende gewaarborgd wordt. Vooral op het gebied van toegankelijkheid en de adequaatheid van onderwijs en zorg, laten de kinderen en jongeren weten dat het schort. De VN-Verdragen geven richting geeft aan de manier waarop passend onderwijs zich zal moeten ontwikkelen om hier wel aan te voldoen.

Inclusief onderwijs maand

Defence for Children vindt dat het tijd is voor verandering. Tijd om in te zien dat ‘passend onderwijs’ niet hetzelfde is als ‘inclusief onderwijs’. Het is tijd dat het belang van het kind en het recht op een zo volledig mogelijke ontwikkeling en ontplooiing voorop komt te staan. Defence for Children vraagt om die reden, samen met JongPIT, FNO en Platform naar inclusiever onderwijs, aandacht voor inclusief onderwijs in de maand voorafgaand aan de evaluatie van het passend onderwijs in de Tweede Kamer. In deze maand delen kinderen, jongeren, docenten, ouders, schoolbestuurders en vele anderen hun ervaringen met passend en speciaal onderwijs. Allemaal pleiten zij voor inclusief onderwijs.

Defence for Children zet in om het recht op inclusief onderwijs voor alle kinderen in Nederland te waarborgen en pleit voor een onderwijssysteem waarin niemand wordt buitengesloten. De evaluatie van de wet passend onderwijs is een belangrijk moment voor de Nederlandse staat om stappen richting inclusief onderwijs te nemen.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Tweede Kamerdebat: inclusiever onderwijs is geen inclusief onderwijs

Op 16 november is de evaluatie van de Wet passend onderwijs besproken in de Tweede Kamer. Na vijf jaar evaluatieonderzoe…


Lees meer

Inclusief onderwijs komt onvoldoende tot stand

Nederland heeft één van de meest gesegregeerde onderwijssystemen van Europa, en ondanks of dankzij passend onderwijs ste…


Lees meer

Aanbieding advies College voor de Rechten van de Mens over recht op onderwijs

Het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) heeft een advies uitgebracht over het recht op onderwijs v…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee