Scroll down

Alternate Text
News banner

Ombudsmannen: kabinet neem verantwoordelijkheid in huisvestings- en daklozenproblematiek

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman luiden vandaag in een brief aan minister-president Rutte de noodklok over de acute huisvestings- en daklozenproblematiek in Nederland. De Ombudsmannen stellen, mede namens alle gemeentelijke en regionale (jeugd- en kinder) ombudsmannen, dat er nú actie nodig is vanuit het kabinet omdat het de gemeenten niet lukt om het hoofd te bieden aan deze problematiek. Defence for Children herkent de problematiek die de Ombudsmannen schetsen. Helaas is er via de Kinderrechtenhelpdesk vrijwel dagelijks contact met gezinnen met kinderen die dakloos zijn of dreigen te raken. Vorig jaar heeft Defence for Children naar aanleiding hiervan een rapport gepubliceerd om aandacht te vragen voor de problematiek van kinderen in armoede op het gebied van onderdak en huisvesting.

Zorgen om gezinnen met kinderen

De Ombudsmannen spreken ook hun zorgen uit over gezinnen met kinderen. Zij constateren dat gezinnen steeds vaker dakloos raken, daar waar het voorheen vooral alleenstaande mannen waren. De maatschappelijke opvang zit vol, de crisisopvang zit vol met mensen en gezinnen die eigenlijk in de maatschappelijke opvang horen en de uitstroom naar sociale huurwoningen is zo goed als onmogelijk. De Ombudsmannen signaleren dat kinderen van hun ouders worden gescheiden omdat er geen opvangplekken voor gezinnen meer zijn. Ook zien de Ombudsmannen dat er in sommige gemeenten voor gezinnen zonder regiobinding geen plek is en hulp tekortschiet om onderdak te vinden.

Herkenbare problematiek

Gezinnen met kinderen die dakloos zijn en contact opnemen met de Kinderrechtenhelpdesk hebben bijvoorbeeld te maken met een echtscheiding of het verlies van een baan. Deze gezinnen worden niet toegelaten tot de maatschappelijke opvang omdat zij zelfredzaam zouden zijn en de opvang vol zit. In een groot deel van deze zaken wordt gedreigd de kinderen van hun ouders te scheiden als het de ouders niet tijdig lukt om onderdak te vinden. Dit terwijl uit de wet en jurisprudentie volgt dat dakloosheid nooit de enige reden mag zijn om kinderen van hun ouders te scheiden. Ook heeft Defence for Children te maken met gezinnen die wél zijn toegelaten tot de crisis- of maatschappelijke opvang en daar lange tijd verblijven (soms langer dan een jaar), terwijl dit geen geschikte plek is voor kinderen om op te groeien. Een ander zorgwekkend probleem zijn Nederlanders die vanuit het buitenland terugkeren naar Nederland en vervolgens dakloos raken. Dit is een groep die nu geheel tussen wal en schip raakt. Ook voor deze kinderen en hun ouders dient met spoed een oplossing te komen.

Defence for Children denkt graag mee over oplossingen die rekening houden met de rechten van het kind. Want die rechten worden in deze zaken nu nog te vaak vergeten.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Kinderombudsman: kinderen onzichtbaar en ongehoord bij huisvestigingsproblemen

Het belang van het kind moet worden meegewogen bij huisvestigingsproblemen vanwege armoede in gezinnen met kinderen. Dat…


Lees meer

Adviesraad biedt handvatten voor voorkomen en verminderen dakloosheid

Op 21 april overhandigt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een advies over de aanpak van dakloosheid aan …


Lees meer

Uitspraak: Dakloos gezin met vier kinderen krijgt tijdelijk opvang in de gemeente Almere

Op 23 augustus 2019 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland beslist dat een dakloos Nederlands g…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee