Scroll down

Alternate Text

Directeur Berdi de Jonge over een gewone school waar inclusief onderwijs de standaard is

Berdi de Jonge is directeur van de excellente en inclusieve basisschool De Korenaar in Eindhoven. Alle kinderen uit de omliggende wijken zijn er welkom. Dat vindt Berdi heel normaal. Toch moet ze vaak vertellen hoe inclusief onderwijs in zijn werk gaat, omdat het in Nederland zo bijzonder is. In principe start echt ieder kind. “Als jij een kleuter leert dat het kind dat anders is dan jij opeens niet meer bij jou in de klas zit en naar een andere school is gegaan, dan je leer de kleuter dat we iets wat anders is buitensluiten”, aldus Berdi.

Inclusief onderwijs

Voor De Korenaar geldt: inclusie is het recht op thuisnabij onderwijs. Alle kinderen uit de wijk gaan samen naar school. Alle culturen, alle sociaal maatschappelijke achtergronden, alle verschillende cognitieniveaus, alle fysieke gesteldheden. Berdi praat daarom liever over ‘inclusie’ in plaats van ‘passend’. Voor haar is ook een duidelijke link te zien met kansenongelijkheid. Inclusie betekent voor haar ook dat iemands achtergrond of het inkomen van de ouders geen reden mag zijn voor mindere kansen. Net zomin als een beperking een reden mag zijn. Inclusie zorgt voor een diverse groep waar kinderen van elkaar kunnen leren. Kinderen die het thuis breed of minder breed hebben, kinderen wiens ouders goed of minder goed Nederlands kunnen, kinderen met of zonder een beperking. Door met elkaar in aanraking te komen, wordt de leefwereld van ieder kind vergroot.

Mediërend leren

Deze visie wordt door alle werknemers van de school gedragen. Dat is langzaam zo ontstaan. Twintig jaar geleden waren ze op De Korenaar al bezig met het bieden van thuisnabij onderwijs voor de kinderen uit hun wijken. Sindsdien is een team ontstaan waarin iedereen achter dit principe staat en zich daar ook graag voor inzet. Iedereen volgt een driejarige training in mediërend leren, waarbij het uitgangspunt is dat elk kind kwaliteiten en ontwikkelingskansen heeft. Doordat iedere leerkracht deze training volgt, spreken ze er dezelfde taal. Berdi is ervan overtuigd dat iedere leerkracht het in zich heeft inclusief onderwijs te willen geven met de juiste facilitering.

Berdi hoort vaak het schrikidee van scholen dat wanneer zij beslissen het volgende schooljaar inclusief onderwijs te gaan geven, dat ze dan opeens een speciale school met kinderen met allerlei verschillende ondersteuningsbehoeften moeten zijn. Waar dan niet de juiste zorg en ondersteuning gegeven kan worden. Maar, zo stelt Berdi, de school start met dezelfde kinderen die voor de zomervakantie al op school zaten. Alleen het aannamebeleid wordt anders. Langzaamaan zal daardoor het aantal kinderen met een ondersteuningsbehoefte groter worden. Op die manier wordt de basis uitgebreid en is er steeds meer kennis op de school zelf om uiteindelijk alle kinderen uit de wijk de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

<tekst loopt door onder de video>

Inclusief Onderwijs

Berdi moet vaak vertellen hoe inclusief onderwijs in zijn werk gaat. Bekijk de video om te zien hoe De Korenaar dat doet. 

Ontwikkelingsgericht schoolteam

Het is te vergelijken met wat gebeurde tijdens de coronacrisis. Opeens konden leerlingen niet meer naar hun school. Er moest snel geschakeld worden en dan blijkt opeens veel mogelijk. Zo kan een school met inclusief onderwijs starten, meent Berdi. Door samen de uitdaging aan te gaan en met elkaar te zeggen: wij willen dat alle kinderen uit de buurt naar onze school kunnen. Dat is eenzelfde soort vraag als: ‘wij willen onze leerlingen onderwijs blijven bieden, ook al kunnen ze niet fysiek naar school toe komen’. Berdi is van mening dat met een ontwikkelingsgericht schoolteam elke school inclusief kan worden.

Kind leidend in plaats van systeem

Berdi ziet nog wel een taak voor de overheid om dit mogelijk te maken. Het kost haar steeds meer moeite om de financiering voor de extra ondersteuning en zorg op school rond te krijgen. Zij krijgt namelijk geen extra financiering voor de kinderen die anders naar het speciaal onderwijs zouden zijn gegaan. In het speciaal (basis) onderwijs wordt gekeken naar wat een kind nodig heeft aan ondersteuning en daarvoor wordt budget vrijgemaakt om de juiste zorg en onderwijs te kunnen bieden. Berdi pleit ervoor dat dit ook mogelijk wordt binnen het reguliere systeem. Zij zegt daarover: “Het geld zou het kind moeten volgen. Nu is het nog afhankelijk van de plek waar ze terechtkomen. Terwijl elk kind dezelfde kansen verdient. Dat zou veel beter in ons systeem verankerd moeten zijn.”

In aanloop naar het debat over de evaluatie van de Wet passend onderwijs in de Tweede Kamer op 16 november vragen we met JongPIT en FNO een maand lang aandacht voor inclusief onderwijs. Dagelijks delen we verhalen en perspectieven over de ervaringen met passend onderwijs en wat inclusief onderwijs betekent voor schoolleiders, docenten, zorgcoördinatoren, ouders kinderen en jongeren.

Meer informatie

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee