Scroll down

Alternate Text

Campagne Inclusief Onderwijs

Op grond van internationale verdragen heeft ieder kind in Nederland recht op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem. De overheid moet zorgen voor een onderwijssysteem dat gebaseerd is op gelijke kansen. Alle kinderen moeten zich thuis en veilig voelen op school en waar mogelijk samen naar school kunnen gaan – ongeacht hun achtergrond of ondersteuningsbehoefte. Maar sinds de invoering van het passend onderwijs staan nog steeds veel kinderen aan de zijlijn. Ze zitten bijvoorbeeld noodgedwongen thuis, worden doorgestuurd naar het speciaal onderwijs, krijgen les op een voor hen te laag niveau of ontvangen geen passende ondersteuning binnen het regulier onderwijs.

Kies met ons voor inclusief onderwijs

Huidige wet- en regelgeving in Nederland is nog niet in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag. Desondanks tonen steeds meer scholen lef en doorzettingskracht en zeggen: dit kind hoort óók op onze school. Naar aanleiding van de roep om inclusief onderwijs vanuit het onderwijsveld en de evaluatie die plaats vindt over passend onderwijs is nu het moment aandacht te vragen voor het inclusief onderwijs. JongPIT, FNO en Defence for Children roepen de Nederlandse staat op samen met hen te kiezen voor inclusief onderwijs.

Merijn: “Als je gelooft in je eigen kunnen, kom je heel ver.”

Merijn is 15 jaar oud en heeft cerebrale parese. Hierdoor zit hij in een rolstoel. Merijn is een actieve jongen. Hij zit in het derde jaar van de middelbare school en is zo geïnspireerd door de samenwerking met de Voice Kids en RTL 4 dat hij kiest voor een vervolgopleiding op het Mediacollege in Amsterdam.

Lees meer over Merijn

Directeur Berdi de Jonge over een gewone school waar inclusief onderwijs de standaard is

Berdi de Jonge is directeur van de excellente en inclusieve basisschool De Korenaar in Eindhoven. Alle kinderen uit de omliggende wijken zijn er welkom. Dat vindt Berdi heel normaal. Toch moet ze vaak vertellen hoe inclusief onderwijs in zijn werk gaat, omdat het in Nederland zo bijzonder is. 

Lees meer over Berdi

Ervaringsdeskundige Idman over het belang van inclusief onderwijs

Idman van 34 jaar heeft een lichte verstandelijke beperking. In groep 3 van het primair onderwijs blijkt dat ze achterloopt op haar klasgenoten. Haar ouders krijgen het advies haar naar het speciaal onderwijs te laten gaan. In dit verhaal blikt ze terug op haar schoolcarrière en vertelt ze over het belang van inclusief onderwijs.

Lees meer over Idman

Bekijk de video!

Idman, Merijn, Lauren, Berdi en Marieke laten het belang zien van inclusief onderwijs voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Allen roepen de overheid op om van inclusief onderwijs de regel te maken. Niet als stip aan de horizon, maar als realiteit voor alle kinderen en jongeren die in Nederland opgroeien.

“Elk kind welkom op elke school? Ik geloof hartgrondig dat het kan!”

Henk-Willem Laan is directeur van het Gehandicapte Kind en gaat voorop in de strijd voor inclusief onderwijs. Hij droomt van een wereld waarin kinderen met een handicap voluit meespelen en meedoen in de samenleving. Henk-Willem zet alvast een stip op de horizon, maar begint vandaag met bouwen.

Lees meer over Henk-Willem

Oud leerling Lauren over maatwerk en de inzet van school

Lauren (18) heeft een lichamelijke beperking en heeft altijd regulier onderwijs gevolgd. Dit was mogelijk doordat ze samen met haar school heeft gezocht naar aanpassingen die het voor haar makkelijker maakte de lessen te kunnen volgen. "Wanneer het om maatwerk op school gaat, is niet het beleid maar de inzet van de school bepalend." 

Lees meer over Lauren

Ouders Marieke en Christiaan over de Samen naar School klas

Marieke en Christiaan zijn de ouders van Kamil (12). Kamil heeft een meervoudige beperking. Zij hebben een Samen naar School klas opgericht, zodat hij ook naar een reguliere school in de wijk kan. In deze School naar School klas ontvangt hij onderwijs en zorg op maat met aansluitmomenten met reguliere klassen.

Lees meer over Kamil

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee