Scroll down

Alternate Text

Jeugdstrafrecht

De achtergrond

In het jeugdstrafrecht hebben minderjarige verdachten en veroordeelden van een strafbaar feit een aparte rechtspositie, staat een pedagogische aanpak staat voorop en kan opsluiten alleen als uiterste maatregel en zo kort mogelijk worden toegepast. Dit zijn belangrijke pijlers van art 37 en 40 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Als Verdragspartij heeft Nederland daarmee de opdracht om in de wet, beleid en praktijk rekening te houden met de leeftijd, ontwikkeling en alle rechten van kinderen. Dat betekent dat er moet worden gezorgd voor kindgerichte wetten, procedures en instellingen. Belangrijk is verder dat iedereen die met minderjarige verdachten of veroordeelden werkt, kennis heeft over kinderrechten en apart is opgeleid om met kinderen te werken.

Het Kinderrechtencomité vult in de toelichting op het VN-Kinderrechtenverdrag aan dat het belangrijk is om zaken van minderjarigen zoveel mogelijk buiten de rechter om af te doen en om te investeren in alternatieven voor detentie en herstelrecht, zoals slachtoffer - dader gesprekken, en mediation.

In Nederland is al veel bereikt om ervoor te zorgen dat minderjarige verdachten en veroordeelden kindgericht worden behandeld. Toch ontbreken er nog aparte regels en specifiek beleid voor minderjarigen die zijn aangehouden door de politie en vervolgd worden voor een strafbaar feit. Defence for Children zet zich in om ervoor te zorgen dat Nederland aan artikel 37 en 40 van het VN Kinderrechtenverdrag voldoet en dat de rechtspositie van minderjarigen die met politie en justitie te maken krijgen verder verstevigd. De impact van de eerste dagen van het strafproces op minderjarige verdachten is namelijk groot. Een goede rechtspositie, voldoende informatie en een respectvolle bejegening door politie en justitie zijn cruciaal voor het contact op de lange termijn en voor de resocialisatie van minderjarigen.

Meer weten over onze projecten?

Kinderbescherming in Albanië, Georgië, Oekraïne en Kosovo (MATRA)

In Oekraïne, Georgië, Albanië en Kosovo worden de rechten van minderjarige verdachten en veroordeelden onvoldoende beschermd. De overheden zetten zich in om de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag en andere relevante internationale en Europese instrumenten te verbeteren. 

Lees meer

MediaWise

In Nederland wonen 1.029 jongeren in gesloten instellingen. Zij hebben geen toegang tot mobiele telefoons, laptops en iPads. Tijdens hun verblijf in een gesloten omgeving lopen veel van hen een achterstand op. Defence for Children ontwikkelt de veilige online internet- en leeromgeving MediaWise.

Lees meer

Eerlijk strafproces voor elk kind

Wanneer een minderjarige verdacht wordt van een strafbaar feit, is het belangrijk dat hij het strafproces begrijpt waarin hij verwikkeld raakt, anders komt zijn recht op een eerlijk proces in het geding. Defence for Children onderzoekt of de rechten van minderjarigen voldoende worden geborgd. 

Lees meer

Kinderen hebben een speciale rechtspositie in het strafrecht, toch blijkt dat de wetten en regels in veel Europese landen nog te weinig gericht zijn op kinderen. 

Bekijk de video!

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

Hartelijk dank!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee