Scroll down

Alternate Text

Dossier: Voortplantingstechnieken

Achtergrond

Ongewenste kinderloosheid is een belangrijk maatschappelijk thema. De medische mogelijkheden om te helpen bij onvruchtbaarheid ook. Bestaande technieken zoals IVF en donorconceptie en (internationaal) draagmoederschap zijn regelmatig onderwerp van discussie. Samen met mogelijke toekomstige opties zoals artificiële geslachtscellen en genetische modificatie van embryo’s worden de ethische dillema’s bij deze technieken besproken in het maatschappelijk debat.

Defence for Children mengt zich steeds in deze discussie om aandacht te vragen voor de positie van het kind. Dit is belangrijk omdat ongeboren kinderen nog niet deel kunnen nemen aan het overleg tussen partijen zoals aanbieders van voortplantingstechnieken, wensouders en de Staat. Defence for Children stelt zich steeds de vraag wat het voor het kind betekent om geboren te worden met behulp van bijvoorbeeld draagmoederschap of een gedoneerde embryo. Hierbij is ons ethische startpunt steeds het beginsel van de waardigheid van het kind zoals vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag.

Nieuwe voortplantingstechnieken raken aan het recht op identiteit van kinderen. Wie zijn je 'eigen ouders' wanneer je bent geboren uit een draagmoeder? Wil je wel of niet weten dat er een donor is gebruikt bij je conceptie? Defence for Children zet zich in om voor deze kinderen, want alle kinderen hebben het recht op te weten wie hun ouders zijn, ook kinderen die voortkomen uit nieuwe voortplantingstechnieken.

Voortplantingstechnieken zijn kostbaar, er is een grote internationale markt ontstaan met gevolgen voor kinderen. Wat betekent het bijvoorbeeld voor kinderen om gecreëerd te zijn met geslachtscellen waar (veel) geld voor is betaald? Defence for Children wil bijdragen aan een goede regulatie van voortplantingstechnieken waarin de waardigheid van kinderen is gewaarborgd.

Sharon Detrick

"Nieuwe voortplantingstechnieken stellen onze samenleving voor moeilijke ethische discussies. Defence for Children strijdt ervoor dat de belangen van kinderen hierbij echt een eerste overweging zijn. Ook voor kinderen die nog niet geboren zijn."

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee