Scroll down

Alternate Text

Dossier: Verblijfsrecht slachtoffers mensenhandel

De achtergrond

Na jarenlange pleitbezorging om de verblijfsrechtelijke positie van buitenlandse slachtoffers van kinderhandel te verbeteren, heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op 23 juli 2018 aangekondigd een belangrijke beleidswijziging door te voeren: Kinderen kunnen ook een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen als zij geen aangifte van mensenhandel kunnen doen.

In 2013 constateerden UNICEF Nederland en Defence for Children – ECPAT in het onderzoek ‘Kinderhandel in Nederland’ dat het beleid in Nederland zich vooral richt op de vervolging en opsporing van daders en dat er te weinig aandacht is voor de bescherming van minderjarige slachtoffers. Onder andere was de speciale verblijfsregeling voor slachtoffers mensenhandel niet geschikt voor kinderen, en werd deze ook maar zelden aan kinderen verleend. Een van de problemen was, dat kinderen moesten meewerken aan het strafrechtelijk proces om een tijdelijke verblijfsvergunning te kunnen krijgen. Dit proces kan voor kinderen te belastend zijn.

UNICEF Nederland en Defence for Children – ECPAT hebben daarop het voorstel gedaan voor een aanpassing van de verblijfsregeling voor buitenlandse slachtoffers van kinderhandel: kinderen zouden vrijgesteld moeten worden van het doen van aangifte, zoals dat ook al mogelijk was voor slachtoffers die bijvoorbeeld te getraumatiseerd zijn om aangifte te doen (het zogenaamde “schrijnend pad”). In 2015 kwam ook de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen met een voorstel voor een verruiming van deze uitzonderingsregel, omdat kinderen bijzonder kwetsbare slachtoffers zijn.

Samen met onze partners van het Strategisch Overleg Mensenhandel bleven we aandacht vragen voor de noodzakelijke veranderingen voor buitenlandse minderjarige slachtoffers. In juli 2018 kondigde de staatssecretaris aan dat de gevraagde aanpassing zal worden doorgevoerd: om het belang van het kind meer centraal te stellen binnen de verblijfsregeling mensenhandel, zal minderjarigheid worden toegevoegd aan de lijst met omstandigheden waaronder een verblijfsvergunning zonder aangifte kan worden verleend.

Iara de Witte

"Voor deze bijzonder kwetsbare slachtoffers van uitbuiting moeten we meer willen doen dan we nu doen. We moeten samen werk maken van een duurzame oplossing voor deze slachtoffers."

Mensenhandel

Waarom zijn migrantenkinderen kwetsbaar voor mensenhandel? Bekijk de video!

ECPAT voert wereldwijd campagne tegen seksuele uitbuiting van kinderen. In Nederland vormen Defence for Children en ECPAT één organisatie.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee