Scroll down

Alternate Text

Dossier: Kinderrechteneducatie

De achtergrond

Het VN-Kinderrechtenverdrag omvat niet alleen rechten die gaan over de toegang tot onderwijs, het Verdrag stelt ook eisen aan de inhoud en doelstellingen van het onderwijs. Zo dient het onderwijs een kind voor te bereiden op een actief volwassen leven in een vrije samenleving en het kind respect bij te brengen voor mensenrechten, voor zijn ouders, zijn culturele achtergrond, taal en waarden en voor de culturele achtergrond van anderen.Ā Vastgesteld kan worden dat er in Nederland vooralsnog onvoldoende aandacht wordt besteed aan kinder- en mensenrechten in het curriculum.

Defence for Children vindt dat de inhoud en kwaliteit van het onderwijs in Nederland in lijn moet worden gebracht met de eisen die daaraan gesteld worden in het VN-Kinderrechtenverdrag. Daarom zet de organisatie zich in voor een schoolbrede benadering van mensenrechten en het integreren van mensenrechten (en kinderrechten) op vier gebieden: in het curriculum, in relaties op en rondom school, het schoolklimaat en het schoolbestuur. Dit betekent onder meer, maar niet uitsluitend, lessen over mensen- en kinderrechten op alle scholen.

Jantine Walst

"Essentieel voor een juiste naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag is dat kinderen zelf weten wat kinderrechten zijn. Zo leren zij voor hun eigen rechten op te komen en de rechten van anderen te respecteren. Kinderrechteneducatie hoort thuis in het onderwijs."

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee