Scroll down

Alternate Text

Kinderrechten in Nederland 2008-2012

Het Kinderrechtencollectief maakt zich zorgen dat kwetsbare kinderen de dupe worden van de decentralisatie en bezuinigingsmaatregelen. Juist in tijden van bezuinigingen heeft de overheid de plicht te zorgen voor de meest kwetsbare kinderen. De overheid heeft bovendien de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat deze groep groter wordt. Dat stelde het Kinderrechtencollectief 3 april 2012 bij de presentatie van zijn rapportage 'Kinderrechten in Nederland 2008-2012' aan de Tweede Kamer.

Kwetsbare kinderen

Het Kinderrechtencollectief maakt zich grote zorgen. Dit rapport laat zien dat het met grote groepen kinderen in Nederland niet goed dreigt te gaan. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag is de staat verantwoordelijk voor de naleving van de rechten van alle kinderen. Juist in tijden van bezuinigingen moet deze verplichting zorgvuldig door de staat waar gemaakt worden. Het Kinderrechtencollectief maakt zich zorgen dat met name kwetsbare kinderen de dupe dreigen te worden van decentralisatie en de bezuinigingsmaatregelen. Daarnaast ontbreekt aandacht voor kinderen bijna geheel in het kabinetsbeleid en zijn de exacte effecten op kinderen van de aangekondigde bezuinigingen niet bekend.

Belangrijkste punten uit het rapport

Kinderen die te maken hebben met armoede, met jeugdzorg , gehandicapte kinderen, zwerfjongeren, kinderen die nu nog wel met rugzakjes kunnen participeren in het onderwijs, kinderen die in Nederland geworteld zijn maar geen verblijfsrecht hebben, verdienen de bijzondere bescherming van de overheid. En ook kinderen en jongeren die (het risico lopen) met het strafrecht in aanraking te komen, moeten de aandacht en bescherming van de overheid krijgen. Zij worden nu juist steeds repressiever benaderd. Op al deze belangrijke punten vervult de overheid haar verplichting, zoals verwoord in het VN-Kinderrechtenverdrag, ten aanzien van deze kinderen onvoldoende.

Het jeugdbeleid wordt in de komende jaren gedecentraliseerd van de landelijke en provinciale overheid naar de lokale overheid, de gemeenten. Waarborgen dat de kinderen in alle gemeenten bescherming, zorg en behandeling op hetzelfde niveau krijgen, worden vooralsnog niet gegeven. Veel gemeenten missen deskundigheid om jeugdzorg op maat aan alle kinderen te geven. Hiermee is de landelijke overheid echter niet ontslagen van haar verantwoordelijkheid voor het beleid. Zij dient waarborgen te geven voor kwaliteit van beleid en uitvoering. Ieder kind moet in elke gemeente op dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden en bescherming kunnen rekenen.

Rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité 

Het Koninkrijk der Nederlanden rapporteert in 2012 over de naleving van kinderrechten aan het VN-Kinderrechtencomité. Het rapport van het Kinderrechtencollectief, 'Kinderrechten in Nederland 2008-2012' zal in 2013 geactualiseerd en ingezonden worden naar het VN-Comité voor de Rechten van het Kind. Het onafhankelijke rapport is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal organisaties en deskundigen en is ondertekend door ruim tachtig organisaties uit het maatschappelijk middenveld. 

Kinderrechtencollectief

De missie van het Kinderrechtencollectief is bij te dragen aan de volledige implementatie van het VN-Kinderrechtenverdrag in Nederland en in het Nederlandse beleid. Daartoe brengt het Kinderrechtencollectief de ngo-rapportage uit aan het VN-Kinderrechtencomité. In dat rapport analyseert en becommentarieert het Kinderrechtencollectief Nederlands (jeugd)beleid dat van invloed is op kinderen en beschrijft het hoe het in Nederland gesteld is met kinderrechten en welke positie de jeugd heeft. Naar aanleiding van dat rapport voert het Kinderrechtencollectief monitoring, belangenbehartiging en voorlichtingsactiviteiten uit. 

Defence for Children (voorzitter), UNICEF Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, de CG-Raad, Augeo Foundation, Bernard van Leer Foundation, Terre des Hommes, Jantje Beton en NJR vormen het Kinderrechtencollectief, met als adviseur het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).

Meer informatie

Pers banner
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee