Scroll down

Alternate Text
News banner

Meisjesrechtenprogramma Girls Advocacy Alliance succesvol afgerond

Na afsluiting van het vijfjarige Girls Advocacy Alliance programma (2016-2020) zijn er meer dan 3.700 outcomes gerapporteeerd met betrekking tot de aanpak van gendergerelateerd geweld en economische uitsluiting van meisjes en jonge vrouwen in de landen Ethiopië, Ghana, Liberia en Sierra Leone, Kenia, Oeganda, India, Nepal, Bangladesh en de Filippijnen. Het aantal ouctomes verschilt per land en per niveau. De meeste veranderingen zijn teweeggebracht in de lokale gemeenschappen. Daarnaast zijn er ook veel resultaten geboekt met betrekking tot beleid en de uitvoering ervan door regeringen en intergouvernementele instanties. De outcomes zijn iets lager bij organisaties in het maatschappelijk middenveld (CSOs) in de verschillende landen en op het gebied van de private sector. Defence for Children – ECPAT heeft via lokale partners aan deze outcomes een belangrijke bijdrage geleverd met lobby en advocacy in de programmalanden Ethiopië, Ghana, Liberia en Sierra Leone, en op internationaal niveau.

Lokale gemeenschappen

Onze partner Defence for Children Liberia heeft via lobby en pleitbezorging gezorgd dat er by-laws (lokale verordeningen) zijn gekomen over kwesties rondom onder andere kindhuwelijken, seksueel geweld en onderwijs. Dankzij deze by-laws wordt de bescherming van vrouwen en meisjes nu gezien als een taak van de gehele gemeenschap. De by-laws geven onder andere duidelijkheid over waar een overtreder aan te geven en wat voor boete op een overtreding staat. Om te zorgen dat de opgestelde by-laws ook na 2020 worden nageleefd, heeft Defence for Children Liberia maatschappelijke organisaties versterkt. Zij gaan nu gezamenlijk uit dat gendergerelateerd geweld en economische uitsluiting bijdraagt aan het belemmeren van de vooruitgang en deelname van meisjes en jonge vrouwen aan de gemeenschap.

In Ethiopia zijn ook by-laws herzien en artikelen opgenomen over gendergerelateerd geweld en economische uitsluiting van meisjes en jonge vrouwen. Onze partner Forum for Sustainable Child Empowerment heeft dit opgepakt met Iddirs, traditionele netwerken met soms wel 500 leden uit de lokale gemeenschap. Iddirs hielden zich voorheen bezig met het organiseren van begrafenissen en het financieel bijstaan van de nabestaanden, nu ligt de focus op de ontwikkeling van de gemeenschap en het ondersteunen van vrouwen en kinderen. Dankzij het GAA-programma hebben sinds 2018 in totaal 320 Iddirs in de stad Adama en omgeving hun by-laws herzien en artikelen opgenomen om de positie van meisjes en jonge vrouwen te versterken.

Regering en intergouvernementele organisaties

De lobby en pleitbezorgingsacties van partner Defence for Children Sierra Leone hebben ervoor gezorgd dat de nationale wetgeving dat zwangere meisjes uitsloot van school, ongeldig is verklaard. Defence for Children Sierra Leone spande namelijk in 2018, samen met onder andere Equality Now en het Instituut voor Mensenrechten en Ontwikkeling in Afrika, een zaak aan tegen de regering van Sierra Leone bij het Hof van Justitie van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS). In 2019 heeft dit Hof het schoolverbod voor zwangere meisjes ongedaan gemaakt. Naast het aanspannen van de zaak, heeft Defence for Children Sierra Leone ook een rol gespeeld in het definitief maken van het verbod in 2020. De directeur van Defence for Children Sierra Leone heeft de follow-up lobbyacties ten aanzien van de ECOWAS uitspraak bij de overheid van Sierra Leone geleid. De regering van Sierra Leone heeft uiteindelijk zelfs een beleid ontwikkeld dat de integratie van zwangere meisjes in het schoolsysteem verbeterd. Een enorm mooi resultaat voor de meisjes in het land, welke ook nog een spin-off zou kunnen hebben in de toekomst voor vergelijkbare zaken in de regio.

Internationaal Succes

Defence for Children International Secretariaat heeft een belangrijke rol gespeeld om te zorgen voor erkenning en deelname van mensenrechtenverdedigers, in het bijzonder meisjesrechtenverdedigers, bij de Verenigde Naties. Vanaf de VN Dag van Algemene Discussie in 2018 met de deelname van Mellicentia (meisjesrechtenverdediger uit Sierra Leone) tot het officiële nevenevenement op de VN-conferentie ter gelegenheid van de 30e verjaardag van het VN-Kinderrechtenverdrag in 2019. Door het promoten en beschermen van meisjesrechtenverdedigers is Defence for Children International Secretariaat erin geslaagd om sterke bondgenoten aan boord te krijgen om ons verhaal te ondersteunen. De boodschap van het belang van beschermen en promoten van meisjesrechtenverdedigers ontving politieke steun van onder andere de voorzitter van de VN-werkgroep over discriminatie van vrouwen en meisjes, van het bureau van de speciale vertegenwoordiger van de VN Secretaris Generaal voor geweld tegen vrouwen en van de Nederlandse ambassadeur in Genève. In 2020 organiseerde Defence for Children International Secretariaat een virtueel evenement over de gevolgen van corona waar kinderen, inclusief meisjes, het woord voerden. Dit webinar versterkte de erkenning dat kinderen belangrijke actoren zijn als het aankomt op gerechtigheid en mensenrechten.

Maatschappelijk middenveld

Een voorbeeld uit Ghana laat zien hoe in de programmaperiode lobby en pleitbezorgingsacties van partner Defence for Children Ghana kunnen uitmonden in een mooie duurzame samenwerking. Defence for Children Ghana bracht namelijk verschillende belanghebbenden samen op regionaal niveau, waaronder maatschappelijke organisaties, Ghana Health Service, Domestic Violence and Victims Support Unit (DOVVSU), Commission of Human Rights and Administrative Justice (CHRAJ), Ghana Education Service (GES), het departement van maatschappelijk welzijn en van kinderen en gender en Queenmothers, vrouwelijke traditionele leiders. Deze samenwerking heeft geleid tot een sterkere pleitbezorging voor het beëindigen van gendergerelateerd geweld en kindhuwelijken, vooral tijdens de coronapandemie in de stad Kumasi en de Asokore Mampong, Bekwai en Obuasi gemeenten in de Ashanti-regio. Dit was een primeur, omdat voor het eerst maatschappelijke organisaties en regeringspartners een gemeenschappelijk actieplan ontwikkelden en implementeerden. De rol van de Queenmothers in dit proces was cruciaal. Zij zijn heel goed in het bij elkaar brengen van alle lokale overheidsinstanties, traditionele leiders (ook mannelijke Chiefs en Elders, ouderlingen) en jongeren voor samenwerking, monitoring en pleitbezorging.

Private sector

Defence for Children Sierra Leone heeft er in het GAA-programma voor gezorgd dat de stagemogelijkheden voor jonge vrouwen in de gemeenschappen zijn vergroot. Dit is het gevolg van een bijeenkomst in 2018 die zij heeft georganiseerd met de Nationale Jeugddienst. De essentie van de bijeenkomst was om bij hen te lobbyen om de stagemogelijkheden voor jonge afgestudeerden uit de gemeenschappen waar wordt gewerkt vanuit het Girls Advocacy Alliance Programma te vergroten. Als een resultaat van deze meeting zei de directeur van de Nationale Jeugddienst toe dat er een jaarlijks quotum van in totaal 25 plaatsen aan Defence for Children Sierra Leone zou worden gegeven voor jonge vrouwen Sinds 2018 maakt Defence for Children Sierra Leone gebruik van deze mogelijkheid, waardoor de stagemogelijkheden en ook werkkansen voor jonge vrouwen in de gemeenschappen waar het GAA-programma wordt uitgevoerd zijn toegenomen.

Hoe verder?

Hoewel er veel mooie resultaten zijn bereikt, is het einde van gender gerelateerd geweld en economische uitsluiting van jonge vrouwen en meisjes nog niet in zicht. De coronapandemie heeft ernstige gevolgen voor het leven van meisjes en jonge vrouwen. In alle landen lijken de cijfers over seksueel geweld, kindhuwelijken, tienerzwangerschappen, onderwijs voor meisjes en economische empowerment tijdens de pandemie te zijn verslechterd. Er zijn gelukkig ook structurele verschuivingen waar te nemen wat betreft sociaal-culturele normen en waarden op het gebied van gender, waaraan de Girls Advocacy Alliance en haar partners een belangrijke bijdrage hebben geleverd. We vertrouwen erop dat deze de nadelige effecten van de pandemie overstijgen en helpen compenseren. Toch zal de terugval in seksueel geweld, tienerzwangerschappen en onderwijs voor meisjes als gevolg van corona blijvende aandacht nodig hebben. Gendergelijkheid vereist inzet op lange termijn en een veranderingsagenda. Deze en andere ervaringen zijn meegenomen tijdens de ontwikkeling van het nieuwe programma She Leads, met The African Women's Development and Communications Network (FEMNET), Plan International Nederland en Terre des Hommes Nederland, in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. She Leads stelt lobby en pleitbezorging door meisjes en jonge vrouwen zelf centraal en heeft als doel om de invloed van meisjes en jonge vrouwen op besluitvorming op allerlei niveaus te vergroten zodat heersende gendernormen veranderen. Hierbij wordt voortgebouwd op de ervaringen en de lessen van het GAA-programma. She Leads wordt in een periode van vijf jaar (2021-2025) uitgevoerd in negen landen in Afrika en het Midden-Oosten, en heeft daarnaast een regionale en internationale component.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Wereldmeisjesdag 2021: ‘Digitale generatie. Onze generatie‘

Dit jaar wordt op Wereldmeisjesdag aandacht besteed aan de online genderkloof. Hoewel de corona pandemie wereldwijd de t…


Lees meer

She Leads: meisjes en jonge vrouwen nemen het voortouw

Meisjes en jonge vrouwen moeten voor zichzelf kunnen spreken en beslissen. Ze hebben een stem, maar die wordt niet altij…


Lees meer

Hooggerechtshof Sierra Leone: eerste veroordeling mensenhandel sinds 2005

Het Hooggerechtshof van Sierra Leone heeft op 20 februari twee mensen veroordeeld voor gevangenisstraffen van respectiev…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee